Logo

1. Stanowisko KS ZIT BTOF z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie renegocjacji RPO WK-P 2014-2020.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.