qwe
 

 

 

W dnaich 30-31 maja 2016 r. w Runowie Krajeńskim odbyło się III posiedzenie Komitetu Sterującego (KS) ZIT BTOF.

Posiedzenie prowadził Pan Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia - Współprzewodniczący KS ZIT BTOF.

Członkowie KS ZIT BTOF jednogłośnie przyjęli następujące uchwały dotyczące:

- zatwierdzenia projektu aneksu do Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego,

- zatwierdzenia projektu tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego,

- zaopiniowania projektu aneksu do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,

- zaopiniowania Strategii ZIT BTOF,

- zaopiniowania projektu kryteriów do konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.