DSC 5524

15 lutego 2016 r. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

Posiedzenie prowadził Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy - Współprzewodniczący KS ZIT BTOF.

Członkowie KS ZIT BTOF jednogłośnie przyjęli następujące uchwały dotyczące:

- zaopiniowania projektu Strategii ZIT BTOF,

- zatwierdzenia zakresu tematycznego wniosku o dofinansowanie ze środków POPT na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na 2016 r.,

- zatwierdzenia budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na 2016 r.,

- podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" w 2016 r.

W posiedzeniu uczestniczył również Pan Rafał Pietrucień Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego WK-P jako przedstawiciel IZ RPO WK-P.

 

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.