DSC 5506

27 października 2015 r. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, przy ul. Jezuickiej 1 odbyło się I posiedzenie Komitetu Sterującego (KS) ZIT BTOF.

Posiedzenie prowadził Pan Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia - Współprzewodniczący KS ZIT BTOF.

Członkowie KS ZIT BTOF jednogłośnie przyjęli następujące uchwały dotyczące:

- regulaminu pracy Zarządu ZIT BTOF,

- regulaminu pracy Komitetu Sterującego ZIT BTOF,

- podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu 

  realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" w 2015 r.,

- przyjęcia dokumentu "Planu Komunikacji Wewnętrznej".

W posiedzeniu uczestniczył również Pan Rafał Pietrucień Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego WK-P jako przedstawiciel IZ RPO WK-P...

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.