LOGO

 

 

 

Dnia 14 grudnia 2018 r. w siedzibie Biura ZIT BTOF przy ul. Jagiellońskiej 61 w Bydgoszczy odbyło się X posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

Posiedzenie prowadził Pan Rafał Bruski - Prezydent Miasta Bydgoszczy - Współprzewodniczący KS ZIT BTOF.

Członkowie KS ZIT BTOF jednogłośnie przyjęli następujące uchwały dotyczące:

- zatwierdzenia projektu aneksu do Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego,

- zatwierdzenia projektu tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego,

- powołania członków Zarządu ZIT BTOF wybieranych przez KS ZIT BTOF,

- zatwierdzenia budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na 2019 r.,

- zatwierdzenia podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” w 2019 r.,

- uchwalenia regulaminu pracy Zarządu ZIT BTOF.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.