LOGO2

 

 

 

Dnia 13 lutego 2018 r. w siedzibie Biura ZIT BTOF przy ul. Jagiellońskiej 61 w Bydgoszczy odbyło się VIII posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

Posiedzenie prowadził Pan Rafał Bruski - Prezydent Miasta Bydgoszczy - Współprzewodniczący KS ZIT BTOF.

Członkowie KS ZIT BTOF jednogłośnie przyjęli następujące uchwały dotyczące:

- zatwierdzenia budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na 2018 r.,

- zatwierdzenia podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” w 2018 r.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.