LOGO2

 

 

 

Dnia 29 maja 2017 r. w siedzibie Biura ZIT BTOF przy ul. Jagiellońskiej 61 w Bydgoszczy odbyło się VI posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

Posiedzenie prowadził Pan Rafał Bruski - Prezydent Miasta Bydgoszczy - Współprzewodniczący KS ZIT BTOF.

Członkowie KS ZIT BTOF jednogłośnie przyjęli następujące uchwały dotyczące:

- zatwierdzenia projektu aneksu do Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego,

- zatwierdzenia projektu tekstu jednolitego Porozumieniaw sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego,

- zaopiniowania projektu aneksu do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,

- zaopiniowania projektu tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko– Pomorskiego na lata 2014-2020,

- zaopiniowania aktualizacji Strategii ZIT BTOF,

- zatwierdzenia Zasad wynagradzania koordynatorów ZIT BTOF.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.