LOGO2

 

 

 

Dnia 21 lutego 2017 r. w siedzibie Biura ZIT BTOF przy ul. Jagiellońskiej 61 w Bydgoszczy  odbyło się V posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

Posiedzenie prowadził Pan Zbigniew Rasielewski - Zastępca Prezydenta Miasta Torunia, działający z upoważnienia Pana Michała Zaleskiego - Współprzewodniczącego KS ZIT BTOF.

Członkowie KS ZIT BTOF jednogłośnie przyjęli następujące uchwały dotyczące:

- zatwierdzenia budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na 2017 r.,

- zatwierdzenia  podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” w 2017 r.,

- zatwierdzenia wykazu przedstawicieli KS ZIT BTOF na obserwatorów członków Podkomisji w ramach KOP IP w ramach instrumentu ZIT RPO WK-P na lata 2014-2020 (KOP IP ZIT).

W posiedzeniu uczestniczył również Pan Rafał Pietrucień - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego WK-P jako przedstawiciel IZ RPO WK-P.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.