zitlogo212 

20 października 2016 r. w siedzibie Biura ZIT BTOF przy ul. Jagiellońskiej 61 odbyło się IV posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

Posiedzenie prowadził Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy - Współprzewodniczący KS ZIT BTOF.

Członkowie KS ZIT BTOF jednogłośnie przyjęli następujące uchwały dotyczące:

- zaopiniowania aktualizacji Strategii ZIT BTOF,

- zaopiniowania projektu zmian do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ponadto Pani Izabela Szczesik-Zobek Dyrektor Biua ZIT BTOF zaprezentowała Człokom KS ZIT BTOF prezentację dotyczącą Osiągnięcia ram wykonania i certyfikacji wg zasady n+3.

 

 

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.