Logo

1. Uchwała 1/2015 z dnia 27.10.2015 w sprawie Regulaminu pracy Zarządu ZIT BTOF.

1a. Załącznik do Uchwały 1/2015 - Regulamin pracy Zarządu ZIT BTOF.

2. Uchwała 2/2015 z dnia 27.10.2015 w sprawie Regulaminu pracy KS ZIT BTOF.

2a. Załącznik do Uchwały 2/2015 - Regulamin pracy KS ZIT BTOF.

3. Uchwała 3/2015 z dnia 27.10.2015 w sprawie podziału wkładu własnego JST w 2015r.

3a. Załącznik do Uchwały 3/2015 - Podział wkładu własnego ZIT BTOF w 2015r.

4. Uchwała 4/2015 z dnia 27.10.2015 w sprawie projektu dokumentu "Plan komunikacji wewnętrznej".

4a. Załącznik do Uchwały 4/2015 - Plan komunikacji wewnętrznej.

5. Uchwała 5/2016 z dnia 15.02.2016 w sprawie projektu Strategii ZIT BTOF.

6. Uchwała 6/2016 w sprawie zakresu tematycznego wniosku o dofinansowanie ze środków POPT.

6a. Załącznik do Uchwały 6/2016 - zakres tematyczny wniosku do dofinansowanie ze środków POPT.

7. Uchwała 7/2016 z dnia 15.02.2016 w sprawie projektu budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT.

7a. Załącznik do Uchwały 7/2016 - Budżet na wsparcie podmiotu realizującego ZIT.

8. Uchwała 8/2016 z dnia 15.02.2016 w sprawie podziału wkładu własnego JST w 2016r.

8a. Załącznik do Uchwały 8/2016 - Podział wkładu własnego JST w 2016r.

9. Uchwała 9/2016 z dnia 31.05.2016 w sprawie aneksu do Porozumienia w sprawie realizacji ZIT dla BTOF.

9a. Załącznik do Uchwały 9/2016 - Aneks do Porozumienia.

10. Uchwała 10/2016 z dnia 31.05.2016 w sprawie tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie realizacji ZIT dla BTOF.

10a.Załącznik do Uchwały 10/2016 - tekst jednolity Porozumienia.

11. Uchwała 11/2016 z dnia 31.05.2016 w sprawie aneksu do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP.

11a.Załącznik do Uchwały 11/2016 - aneks do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP.

12. Uchwała 12/2016 z dnia 31.05.2016 w sprawie Strategii ZIT.

12a.Załącznik do Uchwały 12/2016 - Strategia ZIT z załącznikami.

13. Uchwała 13/2016 z dnia 31.05.2016 w sprawie kryteriów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu.

13a.Załącznik do Uchwały 13/2016 - Kryteria dedykowane ZIT.

14. Uchwała 14/2016 z dnia 20.10.2016 w sprawie aktualizacji Strategii ZIT.

14a.Załącznik do Uchwały 14/2016 - Strategia ZIT ze zmianami.

15. Uchwała 15/2016 z dnia 20.10.2016 w sprawie zmian do Porozumienia w sprawie powierzenia.

15a.Załącznik do Uchwały 15/2016 - Projekt zmian do Porozumienia w sprawie powierzenia.

16. Uchwała 16/2017 z dnia 21.02.2017 w sprawie projektu budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT.

16a.Załącznik do Uchwały 17/2016 - Budżet na wsparcie podmiotu realizującego ZIT.

17. Uchwała 17/2017 z dnia 21.02.2017 w sprawie podziału wkładu własnego JST w 2017r.

17a. Załącznik do Uchwały 17/2017 - Podział wkładu własnego JST w 2017r.

18. Uchwała 18/2017 z dnia 21.02.2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu przedstawicieli KS ZIT BTOF na obserwatorów.

18a. Załącznik do Uchwały 18/2017 - Wykaz przedstawicieli KS ZIT BTOF na obserwatorów.

19. Uchwała 19/2017 z dnia 06.03.2017 - Zaopiniowanie listy projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 8.4.3 Rozwój usług opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

20. Uchwała 20/2017 z dnia 20.03.2017 - Zaopiniowanie listy projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

21 . Uchwała 21/2017 z dnia 23.03.2017 - Zaopiniowanie listy projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym ramach ZIT. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

22 . Uchwała 22/2017 z dnia 30.03.2017 - Zaopiniowanie listy projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym ramach ZIT. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

23. Uchwała 23/2017 z dnia 04.04.2017 - Zaopiniowanie listy projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

24. Uchwała 24/2017 z dnia 28.04.2017 - Zaopiniowanie listy projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

25. Uchwała 25/2017 z dnia 18.05.2017 - Zaopiniowanie listy projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

26. Uchwała 26/2017 z dnia 18.05.2017 - Zaopiniowanie listy projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

27. Uchwała 27/2017 z dnia 22.05.2017 - Zaopiniowanie listy projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

28. Uchwała 28/2017 z dnia 29.05.2017 w sprawie aneksu do Porozumienia w sprawie realizacji ZIT dla BTOF.

28a. Załącznik do Uchwały 28/2017 - Aneks do Porozumienia.

29. Uchwała 29/2017 z dnia 29.05.2017 w sprawie tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie realizacji ZIT dla BTOF.

29a. Załącznik do Uchwały 29/2017 - Tekst jednolity Porozumienia w sprawie realizacji ZIT dla BTOF.

30. Uchwała 30/2017 z dnia 29.05.2017 w sprawie aneksu do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP.

30a. Załącznik do Uchwały 30/2017 - aneks do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP.

31. Uchwała 31/2017 z dnia 29.05.2017 w sprawie tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP.

31a. Załącznik do Uchwały 31/2017 - Tekst jednolity Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP.

32. Uchwała 32/2017 z dnia 29.05.2017 w sprawie aktualizacji Strategii ZIT.

33. Uchwała 33/2017 z dnia 29.05.2017 w sprawie Zasad wynagradzania koordynatorów ZIT BTOF.

33a. Załącznik do Uchwały 33/2017 - Zasady wynagradzania koordynatorów ZIT BTOF.

34. Uchwała 34/2017 z dnia 07.07.2017 w sprawie aktualizacji Strategii ZIT. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

35. Uchwała 35/2017 z dnia 14.11.2017 w sprawie aneksu do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP.

35a.Załącznik do Uchwały 35/2017 - aneks do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP.

36. Uchwała 36/2017 z dnia 14.11.2017 w sprawie tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP.

36a.Załącznik do Uchwały 36/2017 - Tekst jednolity Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP.

37. Uchwała 37/2017 z dnia 14.11.2017 w sprawie przyjęcia stanowiska KS ZIT BTOF w sprawie renegocjacji RPO WK-P 2014-2020.

37a.Załącznik do Uchwały 37/2017 - Stanowisko KS ZIT BTOF.

38. Uchwała 38/2018 z dnia 13.02.2018 w sprawie projektu budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT na rok 2018.

38a.Załącznik do Uchwały 38/2018 - Budżet na wsparcie podmiotu realizyjącego ZIT.

39. Uchwała 39/2018 z dnia 13.02.2018 w sprawie podziału wkładu własnego JST w 2018 r.

39a.Załącznik do Uchwały 39/2018 - Podział wkładu własnego JST w 2018 r.

40. Uchwała 40/2018 z dnia 23.03.2018 w sprawie aneksu do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP.

40a.Załącznik do Uchwały 40/2018 - aneks do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP.

40. Uchwała 41/2018 z dnia 23.03.2018 w sprawie tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP.

41a.Załącznik do Uchwały 41/2018 - Tekst jednolity Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP.

42. Uchwała 42/2018 z dnia 09.07.2018 w sprawie aneksu do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

43. Uchwała 43/2018 z dnia 09.07.2018 w sprawie tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

44. Uchwała 44/2018 z dnia 14.09.2018 w sprawie uchwalenia zmian w budżecie na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na 2018r. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

45. Uchwała 45/2018 z dnia 14.12.2018 w sprawie aneksu do Porozumienia w sprawie realizacji ZIT dla BTOF.

45a. Załącznik do Uchwały 45/2018 - Aneks do Porozumienia.

46. Uchwała 46/2018 z dnia 14.12.2018 w sprawie tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie realizacji ZIT dla BTOF.

46a.Załącznik do Uchwały 46/2018 - tekst jednolity Porozumienia.

47. Uchwała 47/2018 z dnia 14.12.2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Zarządu ZIT BTOF.

47a.Załącznik do Uchwały 47/2018 - Regulamin pracy Zarządu ZIT BTOF.

48. Uchwała 48/2018 z dnia 14.12.2018 w sprawie powołania członków Zarządu ZIT BTOF.

49. Uchwała 49/2018 z dnia 14.12.2018 w sprawie projektu budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT.

49a.Załącznik do Uchwały 49/2018 - Budżet na wsparcie podmiotu realizującego ZIT.

50. Uchwała 50/2018 z dnia 14.12.2018 w sprawie podziału wkładu własnego JST w 2019 r.

50a.Załącznik do Uchwały 50/2018 - Podział wkładu własnego JST w 2019 r.

51. Uchwała 51/2019 z dnia 16.04.2019 w sprawie aktualizacji Strategii ZIT.

52. Uchwała 52/2019 z dnia 23.08.2019 w sprawie uchwalenia zmian w budżecie na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na 2019 r. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

52a. Załącznik do Uchwały 52/2019 - Budżet na wsparcie podmiotu realizującego ZIT

53. Uchwała 53/2019 z dnia 23.08.2019 w sprawie zmiany podziału wkładu własnego JST w 2019 r. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

53a.Załącznik do Uchwały 53/2019 - Podział wkładu własnego JST w 2019 r.

54. Uchwała 54/2019 z dnia 4.12.2019 w sprawie zatwierdzenia budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT na lata 2020-2021. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

55. Uchwała 55/2019 z dnia 4.12.2019 w sprawie zatwierdzenia podziału wkładu własnego JST na lata 2020-2021. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

56. Uchwała 56/2019 z dnia 17.12.2019 w sprawie uchwalenia zmian w budżecie na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na 2019 r. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

57. Uchwała 57/2020 z dnia 8.07.2020 w sprawie zatwierdzenia propozycji przeznaczenia dodatkowych środków UE w ramach II Komponentu dotacji finansowanej z POPT 2014 - 2020 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

58. Uchwała 58/2020 z dnia 24.11.2020 w sprawie zaopiniowania projektu tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

59. Uchwała 59/2020 z dnia 24.11.2020 w sprawie zaopiniowania aktualizacji Strategii ZIT BTOF (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

60. Uchwała 60/2020 z dnia 24.11.2020 w sprawie zmiany Uchwały nr 54/2019 Komitetu Sterującego ZIT BTOF z dnia 04.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na lata 2020-2021 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

61. Uchwała 61/2020 z dnia 24.11.2020 w sprawie zmiany Uchwały nr 55/2019 Komitetu Sterującego ZIT BTOF z dnia 4.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” w latach 2020-2021 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

62. Uchwała 62/2021 z dnia 30.09.2021 w sprawie zatwierdzenia budżetu na realizację projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” na rok 2022.  (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

63. Uchwała 63/2021 z dnia 30.09.2021 w sprawie zatwierdzenia podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” na rok 2022.  (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

64. Uchwała 64/2021 z dnia 27.12.2021 w sprawie aktualizacji Strategii ZIT. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

65. Uchwała 65/2022 z dnia 28.04.2022 w sprawie zmiany Uchwały 62/2021 Komitetu Sterującego ZIT BTOF z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu na realizację projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” na rok 2022.  (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

66. Uchwała 66/2022 z dnia 28.04.2022 w sprawie zmiany Uchwały nr 63/2021 Komitetu Sterującego ZIT BTOF z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. „Wsparcie Zinteegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022 na rok 2022 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

67. Uchwała 67/2022 z dnia 18.10.2022 w sprawie uchwalenia zmian w budżecie na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na 2022 r. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

68. Uchwała 68/2022 z dnia 07.12.2022 w sprawie zaopiniowania projektu tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego  na lata 2014-2020.  (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

69. Uchwała 69/2022 z dnia 07.12.2022 w sprawie zatwierdzenia budżetu na realizację projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” na rok 2023. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

70. Uchwała 70/2022 z dnia 07.12.2022 w sprawie zatwierdzenia podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” na rok 2023. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

71. Uchwała 71/2023 z dnia 20.02.2023 w sprawie zmiany Uchwały 69/2022 Komitetu Sterującego ZIT BTOF z dnia 7.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu na realizację projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” na rok 2023.  (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

72. Uchwała 72/2023 z dnia 20.02.2023 w sprawie zmiany Uchwały nr 70/2022 Komitetu Sterującego ZIT BTOF z dnia 7.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. „Wsparcie Zinteegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022 na rok 2023 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

 

Załączniki:
Pobierz plik (1. Uchwała 1_2015_KS_ZIT_BTOF.pdf)1. Uchwała 1_2015_KS_ZIT_BTOF.pdf318 kB
Pobierz plik (1a. Zał_1_Uchwała 1_2015_KS_ZIT_BTOF.pdf)1a. Zał_1_Uchwała 1_2015_KS_ZIT_BTOF.pdf2999 kB
Pobierz plik (2. Uchwała 2_2015_KS_ZIT_BTOF.pdf)2. Uchwała 2_2015_KS_ZIT_BTOF.pdf317 kB
Pobierz plik (2a. Zał_1_Uchwała 2_2015_KS_ZIT_BTOF.pdf)2a. Zał_1_Uchwała 2_2015_KS_ZIT_BTOF.pdf2855 kB
Pobierz plik (3. Uchwała 3_2015_KS_ZIT_BTOF.pdf)3. Uchwała 3_2015_KS_ZIT_BTOF.pdf364 kB
Pobierz plik (3a. Zał_1_Uchwała 3_2015_KS_ZIT_BTOF.pdf)3a. Zał_1_Uchwała 3_2015_KS_ZIT_BTOF.pdf649 kB
Pobierz plik (4. Uchwała 4_2015_KS_ZIT_BTOF.pdf)4. Uchwała 4_2015_KS_ZIT_BTOF.pdf320 kB
Pobierz plik (4a. Zał_1_Uchwała 4_2015_KS_ZIT_BTOF.pdf)4a. Zał_1_Uchwała 4_2015_KS_ZIT_BTOF.pdf5670 kB
Pobierz plik (5. Uchwała 5_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf)5. Uchwała 5_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf200 kB
Pobierz plik (6. Uchwała 6_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf)6. Uchwała 6_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf206 kB
Pobierz plik (6a. Zał_1_Uchwała_6_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf)6a. Zał_1_Uchwała_6_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf270 kB
Pobierz plik (7. Uchwała 7_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf)7. Uchwała 7_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf196 kB
Pobierz plik (7a. Zał_1_Uchwała_7_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf)7a. Zał_1_Uchwała_7_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf274 kB
Pobierz plik (8. Uchwała 8_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf)8. Uchwała 8_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf226 kB
Pobierz plik (8a. Zał_1_Uchwała_8_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf)8a. Zał_1_Uchwała_8_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf321 kB
Pobierz plik (9. Uchwała 9_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf)9. Uchwała 9_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf207 kB
Pobierz plik (9a. Zał_1_Uchwała_9_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf)9a. Zał_1_Uchwała_9_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf3470 kB
Pobierz plik (10. Uchwała 10_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf)10. Uchwała 10_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf211 kB
Pobierz plik (10a. Zał_1_Uchwała_10_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf)10a. Zał_1_Uchwała_10_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf3505 kB
Pobierz plik (11. Uchwała 11_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf)11. Uchwała 11_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf237 kB
Pobierz plik (11a. Zał_1_Uchwała_11_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf)11a. Zał_1_Uchwała_11_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf50 kB
Pobierz plik (12. Uchwała 12_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf)12. Uchwała 12_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf206 kB
Pobierz plik (12a. Zał_1_Uchwała_12_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf)12a. Zał_1_Uchwała_12_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf23023 kB
Pobierz plik (13. Uchwała 13_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf)13. Uchwała 13_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf185 kB
Pobierz plik (13a. Zał_1_Uchwała_13_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf)13a. Zał_1_Uchwała_13_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf801 kB
Pobierz plik (14. Uchwała 14_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf)14. Uchwała 14_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf175 kB
Pobierz plik (14a. Zał_1_Uchwała_14_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf)14a. Zał_1_Uchwała_14_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf23274 kB
Pobierz plik (15. Uchwała 15_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf)15. Uchwała 15_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf239 kB
Pobierz plik (15a. Zał_1_Uchwała_15_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf)15a. Zał_1_Uchwała_15_2016_KS_ZIT_BTOF.pdf30 kB
Pobierz plik (16. Uchwała 16_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)16. Uchwała 16_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf225 kB
Pobierz plik (16a. Zał_1_Uchwała_16_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)16a. Zał_1_Uchwała_16_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf31 kB
Pobierz plik (17. Uchwała 17_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)17. Uchwała 17_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf246 kB
Pobierz plik (17a. Zał_1_Uchwała_17_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)17a. Zał_1_Uchwała_17_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf35 kB
Pobierz plik (18. Uchwała 18_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)18. Uchwała 18_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf247 kB
Pobierz plik (18a. Zał_1_Uchwała_18_2017_KS_ZIT_BTOFZałącznik do Uchwały 3.pdf)18a. Zał_1_Uchwała_18_2017_KS_ZIT_BTOFZałącznik do Uchwały 3.pdf26 kB
Pobierz plik (19. Uchwała 19_2017_KS_ZIT_BTOF..pdf)19. Uchwała 19_2017_KS_ZIT_BTOF..pdf292 kB
Pobierz plik (20. Uchwała 20_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)20. Uchwała 20_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf827 kB
Pobierz plik (21. Uchwała 21_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)21. Uchwała 21_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf903 kB
Pobierz plik (22. Uchwała 22_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)22. Uchwała 22_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf669 kB
Pobierz plik (23. Uchwała 23_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)23. Uchwała 23_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf666 kB
Pobierz plik (24. Uchwała 24_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)24. Uchwała 24_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf326 kB
Pobierz plik (25. Uchwała 25_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)25. Uchwała 25_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf132 kB
Pobierz plik (26. Uchwała 26_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)26. Uchwała 26_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf137 kB
Pobierz plik (27. Uchwała 27_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)27. Uchwała 27_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf166 kB
Pobierz plik (28. Uchwała 28_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)28. Uchwała 28_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf37 kB
Pobierz plik (28a.Zał_1_Uchwała 28_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)28a.Zał_1_Uchwała 28_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf211 kB
Pobierz plik (29. Uchwała 29_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)29. Uchwała 29_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf37 kB
Pobierz plik (29a.Zał_1_Uchwała 29_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)29a.Zał_1_Uchwała 29_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf244 kB
Pobierz plik (30. Uchwała 30_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)30. Uchwała 30_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf37 kB
Pobierz plik (30a.Zał_1_Uchwała 30_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)30a.Zał_1_Uchwała 30_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf610 kB
Pobierz plik (31. Uchwała 31_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)31. Uchwała 31_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf40 kB
Pobierz plik (31a.Zał_1_Uchwała 31_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)31a.Zał_1_Uchwała 31_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf1360 kB
Pobierz plik (32. Uchwała 32_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)32. Uchwała 32_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf33 kB
Pobierz plik (33. Uchwała 33_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)33. Uchwała 33_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf33 kB
Pobierz plik (33a.Zał_1_Uchwała_33_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)33a.Zał_1_Uchwała_33_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf200 kB
Pobierz plik (34. Uchwała 34_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)34. Uchwała 34_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf78 kB
Pobierz plik (35. Uchwała 35_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)35. Uchwała 35_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf38 kB
Pobierz plik (36. Uchwała 36_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)36. Uchwała 36_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf38 kB
Pobierz plik (37. Uchwała 37_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)37. Uchwała 37_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf34 kB
Pobierz plik (36a.Zał_1_Uchwała 36_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)36a.Zał_1_Uchwała 36_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf1377 kB
Pobierz plik (35a.Zał_1_Uchwała 35_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)35a.Zał_1_Uchwała 35_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf188 kB
Pobierz plik (37a.Zał_1_Uchwała 37_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf)37a.Zał_1_Uchwała 37_2017_KS_ZIT_BTOF.pdf39 kB
Pobierz plik (38. Uchwała 38_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf)38. Uchwała 38_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf194 kB
Pobierz plik (38a.Zał_1_Uchwała 38_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf)38a.Zał_1_Uchwała 38_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf32 kB
Pobierz plik (39. Uchwała 39_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf)39. Uchwała 39_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf208 kB
Pobierz plik (39a.Zał_1_Uchwała 39_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf)39a.Zał_1_Uchwała 39_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf35 kB
Pobierz plik (40. Uchwała 40_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf)40. Uchwała 40_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf219 kB
Pobierz plik (40a.Zał_1_Uchwała 40_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf)40a.Zał_1_Uchwała 40_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf7763 kB
Pobierz plik (41. Uchwała 41_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf)41. Uchwała 41_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf220 kB
Pobierz plik (41a.Zał_1_Uchwała 41_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf)41a.Zał_1_Uchwała 41_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf6104 kB
Pobierz plik (42. Uchwała 42_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf)42. Uchwała 42_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf324 kB
Pobierz plik (43. Uchwała 43_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf)43. Uchwała 43_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf502 kB
Pobierz plik (44. Uchwała 44_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf)44. Uchwała 44_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf270 kB
Pobierz plik (45. Uchwła 45_2018_ KS_ZIT_BOF.pdf)45. Uchwła 45_2018_ KS_ZIT_BOF.pdf193 kB
Pobierz plik (45a.Zał_1_Uchwała 45_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf)45a.Zał_1_Uchwała 45_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf192 kB
Pobierz plik (46. Uchwła 46_2018_ KS_ZIT_BOF.pdf)46. Uchwła 46_2018_ KS_ZIT_BOF.pdf195 kB
Pobierz plik (46a.Zał_1_Uchwała 46_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf)46a.Zał_1_Uchwała 46_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf243 kB
Pobierz plik (47. Uchwała 47_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf)47. Uchwała 47_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf179 kB
Pobierz plik (47a. Załącznik do uchwały 47_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf)47a. Załącznik do uchwały 47_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf69 kB
Pobierz plik (48. Uchwała 48_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf)48. Uchwała 48_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf218 kB
Pobierz plik (49. Uchwała 49_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf)49. Uchwała 49_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf184 kB
Pobierz plik (49a. Załącznik do uchwały 49_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf)49a. Załącznik do uchwały 49_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf46 kB
Pobierz plik (50. Uchwała 50_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf)50. Uchwała 50_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf207 kB
Pobierz plik (50a. Załącznik do uchwały 50_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf)50a. Załącznik do uchwały 50_2018_KS_ZIT_BTOF.pdf44 kB
Pobierz plik (51. Uchwała 51_2019_KS_ZIT_BTOF.pdf)51. Uchwała 51_2019_KS_ZIT_BTOF.pdf162 kB
Pobierz plik (51a. Załącznik do Uchwały 51_2019_KS_ZIT_BTOF.pdf)51a. Załącznik do Uchwały 51_2019_KS_ZIT_BTOF.pdf26947 kB
Pobierz plik (52. Uchwała_52_2019_KS_ZIT_BTOF.pdf)52. Uchwała_52_2019_KS_ZIT_BTOF.pdf337 kB
Pobierz plik (52a. Załącznik do uchwały 52_2019_KS_ZIT_BTOF.pdf)52a. Załącznik do uchwały 52_2019_KS_ZIT_BTOF.pdf312 kB
Pobierz plik (53. Uchwała_53_2019_KS_ZIT_BTOF.pdf)53. Uchwała_53_2019_KS_ZIT_BTOF.pdf358 kB
Pobierz plik (53a. Załącznik do uchwały 53_2019_KS_ZIT_BTOF.pdf)53a. Załącznik do uchwały 53_2019_KS_ZIT_BTOF.pdf284 kB
Pobierz plik (54. Uchwała 54_2019_KS_ZIT_BTOF.pdf)54. Uchwała 54_2019_KS_ZIT_BTOF.pdf233 kB
Pobierz plik (55. Uchwała 55_2019_KS_ZIT_BTOF.pdf)55. Uchwała 55_2019_KS_ZIT_BTOF.pdf114 kB
Pobierz plik (56. Uchwała 56_2019_KS_ZIT_BTOF.pdf)56. Uchwała 56_2019_KS_ZIT_BTOF.pdf118 kB
Pobierz plik (57. Uchwała 57_2020_KS_ZIT_BTOF.pdf)57. Uchwała 57_2020_KS_ZIT_BTOF.pdf163 kB
Pobierz plik (58. Uchwała 58_2020_KS_ZIT_BTOF.pdf)58. Uchwała 58_2020_KS_ZIT_BTOF.pdf362 kB
Pobierz plik (59. Uchwała 59_2020_KS_ZIT_BTOF.pdf)59. Uchwała 59_2020_KS_ZIT_BTOF.pdf19676 kB
Pobierz plik (60. Uchwała 60_2020_KS_ZIT_BTOF.pdf)60. Uchwała 60_2020_KS_ZIT_BTOF.pdf80 kB
Pobierz plik (61. Uchwała 61_2020_KS_ZIT_BTOF.pdf)61. Uchwała 61_2020_KS_ZIT_BTOF.pdf93 kB
Pobierz plik (62. Uchwała 62_2021_KS_ZIT_BTOF.pdf)62. Uchwała 62_2021_KS_ZIT_BTOF.pdf142 kB
Pobierz plik (63. Uchwała 63_2021_KS_ZIT_BTOF.pdf)63. Uchwała 63_2021_KS_ZIT_BTOF.pdf109 kB
Pobierz plik (64. Uchwała 64_2021_KS_ZIT_BTOF.pdf)64. Uchwała 64_2021_KS_ZIT_BTOF.pdf19929 kB
Pobierz plik (65. Uchwała 65_2022_KS_ZIT_BTOF.pdf)65. Uchwała 65_2022_KS_ZIT_BTOF.pdf147 kB
Pobierz plik (66. Uchwała 66_2022_KS_ZIT_BTOF.pdf)66. Uchwała 66_2022_KS_ZIT_BTOF.pdf117 kB
Pobierz plik (67. Uchwała 67_2022_KS_ZIT_BTOF.pdf)67. Uchwała 67_2022_KS_ZIT_BTOF.pdf126 kB
Pobierz plik (68. Uchwała 68_2022 KS_ZIT_BTOF.pdf)68. Uchwała 68_2022 KS_ZIT_BTOF.pdf350 kB
Pobierz plik (69. Uchwała 69_2022 KS_ZIT_BTOF.pdf)69. Uchwała 69_2022 KS_ZIT_BTOF.pdf77 kB
Pobierz plik (70. Uchwała 70_2022 KS_ZIT_BTOF.pdf)70. Uchwała 70_2022 KS_ZIT_BTOF.pdf110 kB
Pobierz plik (71. Uchwała 71_2023 KS_ZIT_BTOF.pdf)71. Uchwała 71_2023 KS_ZIT_BTOF.pdf81 kB
Pobierz plik (72. Uchwała 72_2023 KS_ZIT_BTOF.pdf)72. Uchwała 72_2023 KS_ZIT_BTOF.pdf118 kB
JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.