Logo

1.  Uchwała 1/2015 z dnia 15.10.2015 w sprawie Regulaminu pracy Zarządu ZIT BTOF.

1a. Załącznik do Uchwały 1/2015 - Regulamin pracy Zarządu ZIT BTOF.

2.  Uchwała 2/2015 z dnia 15.10.2015 w sprawie Regulaminu pracy KS ZIT BTOF.

2a. Załącznik do Uchwały 2/2015 - Regulamin pracy KS ZIT BTOF.

3.   Uchwała 3/2015 z dnia 15.10.2015 w sprawie podziału wkładu własnego JST w 2015r.

3a. Załącznik do Uchwały 3/2015 - Podział wkładu własnego ZIT BTOF w 2015r.

4.   Uchwała 4/2015 z dnia 15.10.2015 w sprawie projektu dokumentu "Plan komunikacji wewnętrznej".

4a. Załącznik do Uchwały 4/2015 - Plan komunikacji wewnętrznej.

5.   Uchwała 5/2016 z dnia 5.02.2016 w sprawie projektu Strategii ZIT BTOF.

6.   Uchwała 6/2016 z dnia 5.02.2016 w sprawie zakresu tematycznego wniosku o dofinansowanie ze środków POPT.

6a. Załącznik do Uchwały 6/2016 - zakres tematyczny wniosku o dofinansowanie ze środków POPT.

7.   Uchwała 7/2016 z dnia 5.02.2016 w sprawie projektu budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT.

7a. Załącznik do Uchwały 7/2016 - Budżet na wsparcie podmiotu realizującego ZIT.

8.   Uchwała 8/2016 z dnia 5.02.2016 w sprawie podziału wkładu własnego JST w 2016r.

8a. Załącznik do Uchwały 8/2016 - Podział wkładu własnego JST w 2016r.

9.   Uchwała 9/2016 z dnia 20.05.2016 w sprawie aneksu do Porozumienia w sprawie realizacji ZIT dla BTOF.

9a. Załącznik do Uchwały 9/2016 - Aneks do Porozumienia.

10. Uchwała 10/2016 z dnia 20.05.2016 w sprawie tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie realizacji ZIT dla BTOF.

10a.Załącznik do Uchwały 10/2016 - tekst jednolity Porozumienia.

11. Uchwała 11/2016 z dnia 20.05.2016 w sprawie aneksu do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP.

11a.Załącznik do Uchwały 11/2016 - aneks do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP.

12. Uchwała 12/2016 z dnia 20.05.2016 w sprawie Strategii ZIT.

12a.Załącznik do Uchwały 12/2016 - Strategia ZIT z załącznikami.

13. Uchwała 13/2016 z dnia 20.05.2016 w sprawie kryteriów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu.

13a.Załącznik do Uchwały 13/2016 - Kryteria dedykowane ZIT.

14. Uchwała 14/2016 z dnia 25.07.2016 w sprawie zmiany harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu

14a.Załącznik do Uchwały 14/2016 - Harmonogram konkursów.

15. Uchwała 15/2016 z dnia 25.07.2016 w sprawie kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu.

15a.Załącznik do Uchwały 15/2016 - Kryteria wyboru projektów.

16. Uchwała 16/2016 z dnia 01.09.2016 w sprawie kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu.

16a.Załącznik do uchwały 16/2016 - Kryteria wyboru projektów.

17. Uchwała 17/2016 z dnia 01.09.2016 w sprawie kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu.

17a.Załącznik do uchwały 17/2016 - Kryteria wyboru projektów.

18. Uchwała 18/2016 z dnia 04.10.2016 w sprawie zaopiniowania projektu zmiany harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu.

(Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

18a.Załącznik do uchwały 17/2016 - Harmonogram konkursów.

19. Uchwała 19/2016 z dnia 20.10.2016 w sprawie aktualizacji Strategii ZIT.

19a.Załącznik do uchwały 17/2016 - Strategia ZIT ze zmianami.

20. Uchwała 20/2016 z dnia 20.10.2016 w sprawie zmian do Porozumienia w sprawie powierzenia.

20a.Załącznik do uchwały 20/2016 - Projekt zmian do Porozumienia w sprawie powierzenia.

21. Uchwała 21/2016 z dnia 20.10.2016 w sprawie wyboru kandydatów na ekspertów ZIT.

21a.Załącznik do uchwały 21/2016 - Lista kandydatów na ekspertów ZIT.

22. Uchwała 22/2016 z dnia 20.10.2016 w sprawie harmonogramu konkursów na lata 2017-2018.

22a.Załącznik do uchwały 22/2016 - Haromongram konkursów na lata 2017-2018.

23. Uchwała 23/2016 z dnia 20.10.2016 w sprawie kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu.

23a.Załącznik do uchwały 23/2016 - Kryteria dedykowane ZIT.

24. Uchwała 24/2016 z dnia 20.10.2016 w sprawie kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu.

24a.Załącznik do uchwały 24/2016 - Kryteria dedykowane ZIT.

25. Uchwała 25/2016 z dnia 14.11.2016 w sprawie zaopiniowania listy projektów ocenionych na I etapie oceny preselekcyjnej i zakwalifikowanych do II etapu oceny formalno - merytorycznej. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

26. Uchwała 26/2016 z dnia 25.11.2016 w sprawie zaopiniowania listy projektów ocenionych na I etapie oceny preselekcyjnej i zakwalifikowanych do II etapu oceny formalno - merytorycznej. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

27. Uchwała 27/2016 z dnia 02.12.2016 w sprawie kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu.

27a.Załącznik do uchwały 27/2016 - Kryteria dedykowane ZIT.

28. Uchwała 28/2017 z dnia 24.01.2017 w sprawie zaopiniowania listy projektów ocenionych na I etapie oceny preselekcyjnej i zakwalifikowanych do II etapu oceny formalno - merytorycznej. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

29. Uchwała 29/2017 z dnia 03.02.2017 w sprawie projektu budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT.

29a.Załącznik do Uchwały 29/2017 - Budżet na wsparcie podmiotu realizującego ZIT.

30. Uchwała 30/2017 z dnia 03.02.2017 w sprawie podziału wkładu własnego JST w 2017 r.

30a.Załącznik do Uchwały 30/2017 - Podział wkładu własnego JST w 2017 r.

31. Uchwała 31/2017 z dnia 03.02.2017 w sprawie zaopiniowania projektu zmiany harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu.

31a.Załącznik do Uchwały 31/2017 - Harmonogram konkursów.

32. Uchwała 32/2017z dnia 03.02.2017  w sprawie wyboru kandydatów na ekspertów.

32a.Załącznik do Uchwały 32/2017 - Kandydaci na ekspertów.

33. Uchwała 33/2017 z dnia 03.02.2017 w sprawie zaopiniowania wykazu przedstawicieli KS ZIT BTOF na obserwatorów.

33a.Załącznik do Uchwały 33/2017 - Wykaz przedstawicieli KS ZIT BTOF na obserwatorów.

34. Uchwała 34/2017 z dnia 16.02.2017 w sprawie kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu.

34a.Załącznik do Uchwały 34/2017 - Kryteria wyboru projektów.

35. Uchwała 35/2017 z dnia 16.02.2017 w sprawie kryteriów wyboru projektów zawartych w Planie Działania na rok 2017 dla osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo.

35a.Załącznik do Uchwały 35/2017 - Plan Działania na rok 2017 dla osi Priorytetowej 9.

36. Uchwała 36/2017 z dnia 16.02.2017 w sprawie kryteriów wyboru projektów zawartych w Planie Działania na rok 2017 dla osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja.

36a.Załącznik do Uchwały 36/2017 - Plan Działania na rok 2017 dla osi Priorytetowej 10.

37. Uchwała 37/2017 z dnia 06.03.2017 w sprawie zaopiniowania listy projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 8.4.3 Rozwój usług opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

38. Uchwała 38/2017 z dnia 15.03.2017 w sprawie zaopiniowania listy projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

39. Uchwała 39/2017 z dnia 20.03.2017 w sprawie zaopiniowania listy projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.  (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

40. Uchwała 40/2017 z dnia 27.03.2017 w sprawie zaopiniowania listy projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

41. Uchwała 41/2017 z dnia 31.03.2017 w sprawie zaopiniowania listy projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

42. Uchwała 42/2017 z dnia 06.04.2017 w sprawie kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu.

42a.Załącznik do Uchwały 42/2017 - Kryteria wyboru projektów.

43. Uchwała 43/2017 z dnia 06.04.2017 w sprawie kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu.

43a.Załącznik do Uchwały 43/2017 - Kryteria wyboru projektów.

44. Uchwała 44/2017 z dnia 06.04.2017 w sprawie kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu.

44a.Załącznik do Uchwały 44/2017 - Kryteria wyboru projektów.

45. Uchwała 45/2017 z dnia 06.04.2017 w sprawie kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu.

45a.Załącznik do Uchwały 45/2017 - Kryteria wyboru projektów.

46. Uchwała 46/2017 z dnia 06.04.2017 w sprawie kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu.

46a.Załącznik do Uchwały 46/2017 - Kryteria wyboru projektów.

47. Uchwała 47/2017 z dnia 06.04.2017 w sprawie kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu.

47a.Załącznik do Uchwały 47/2017 - Kryteria wyboru projektów.

48. Uchwała 48/2017 z dnia 06.04.2017 w sprawie kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu.

48a.Załącznik do Uchwały 48/2017 - Kryteria wyboru projektów.

49. Uchwała 49/2017 z dnia 06.04.2017 w sprawie zaopiniowania projektu zmiany harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu.

49a.Załącznik do Uchwały 49/2017 - Harmonogram konkursów.

50. Uchwała 50/2017 z dnia 26.04.2017 w sprawie zaopiniowania listy projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

51. Uchwała 51/2017 z dnia 16.05.2017 w sprawie kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu.

51a.Załącznik do Uchwały 51/2017 - Kryteria wyboru projektów.

52. Uchwała 52/2017 z dnia 16.05.2017 w sprawie kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu.

52a.Załącznik do Uchwały 52/2017 - Kryteria wyboru projektów.

53. Uchwała 53/2017 z dnia 16.05.2017 w sprawie kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu.

53a.Załącznik 1 do Uchwały 53/2017 - Kryteria wyboru projektów.

53a.Załącznik 2 do Uchwały 53/2017

54. Uchwała 54/2017 z dnia 16.05.2017 w sprawie zaopiniowania listy projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

54a. Załącznik do Uchwały 54/2017 - Lista projektów.

55. Uchwała 55/2017 z dnia 16.05.2017 w sprawie zaopiniowania listy projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT.

55a. Załącznik do Uchwały 55/2017 - Lista projektów.

56. Uchwała 56/2017 z dnia 16.05.2017 w sprawie zaopiniowania listy projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

56a. Załącznik do Uchwały 56/2017 - Lista projektów.

57. Uchwała 57/2017 z dnia 16.05.2017 w sprawie zaopiniowania listy projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna i gospodarka niekoemisyjna w ramach ZIT.

57a. Załącznik do Uchwały 57/2017 - Lista projektów.

58. Uchwała 58/2017 z dnia 29.05.2017 w sprawie aneksu do Porozumienia w sprawie realizacji ZIT dla BTOF.

58a. Załącznik do Uchwały 58/2017 - Aneks do Porozumienia.

59. Uchwała 59/2017 z dnia 29.05.2017 w sprawie tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie realizacji ZIT dla BTOF.

59a. Załącznik do Uchwały 59/2017 - Tekst jednolity Porozumienia w sprawie realizacji ZIT dla BTOF.

60. Uchwała 60/2017 z dnia 29.05.2017 w sprawie aneksu do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP.

60a. Załącznik do Uchwały 60/2017 z dnia 29.05.2017 - aneks do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP.

61. Uchwała 61/2017 z dnia 29.05.2017 w sprawie tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP.

61a. Załącznik do Uchwały 61/2017 - Tekst jednolity Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP.

62. Uchwała 62/2017 z dnia 29.05.2017 w sprawie aktualizacji Strategii ZIT.

63. Uchwała 63/2017 z dnia 29.05.2017 w sprawie Zasad wynagradzania koordynatorów ZIT BTOF.

63a. Załącznik do Uchwały 63/2017 - Zasady wynagradzania koordynatorów ZIT BTOF.

64. Uchwała 64/2017 z dnia 12.06.2017 w sprawie zaopiniowania listy projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 6.4.2 Inwestycjwe w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

65. Uchwała 65/2017 z dnia 20.06.2017 w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego . (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

66. Uchwała 66/2017 z dnia 20.06.2017 w sprawie zaopiniowania listy projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

67. Uchwała 67/2017 z dnia 20.06.2017 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

68. Uchwała 68/2017 z dnia 05.07.2017 w sprawie aktualizacji Strategii ZIT. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

69. Uchwała 69/2017 z dnia 11.07.2017 w sprawie zaopiniowania listy projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

70. Uchwała 70/2017 z dnia 03.08.2017 w sprawie kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych dedykowanych ZIT wojewódzkiemu.

70a.Załącznik do Uchwały 70/2017 - Kryteria wyboru projektów.

71. Uchwała 71/2017 z dnia 11.09.2017 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT.

71a.Załącznik do Uchwały 71/2017 - Kryteria wyboru projektów.

72. Uchwała 72/2017 z dnia 11.09.2017 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT.

72a.Załącznik do Uchwały 72/2017 - Kryteria wyboru projektów.

73. Uchwała 73/2017 z dnia 11.09.2017 w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-099/17.

73a.Załącznik do Uchwały 73/2017 - Lista ocenionych projektów.

74. Uchwała 74/2017 z dnia 11.09.2017 w sprawie zaopiniowania zmiany harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

74a.Załącznik do Uchwały 74/2017 - Harmonogram konkursów.

75. Uchwała 75/2017 z dnia 11.09.2017 w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-100/17.

75a.Załącznik do Uchwały 75/2017 - Lista ocenionych projektów.

76. Uchwała 76/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego (wezwanie RPKP.03.05.02-IZ.00-04-17P/17). (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

77. Uchwała 77/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego (wezwanie RPKP.03.05.02-IZ.00-04-18P/17). (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

78. Uchwała 78/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego (wezwanie RPKP.03.05.02-IZ.00-04-19P/17). (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

79. Uchwała 79/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego (wezwanie RPKP.03.05.02-IZ.00-04-20P/17). (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

80. Uchwała 80/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.04.03-IZ.00-04-098/17. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

81. Uchwała 81/2017 z dnia 26.09.2017 w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-094/17. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

82. Uchwała 82/2017 z dnia 28.09.2017 w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-095/17. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

83. Uchwała 83/2017 z dnia 28.09.2017 w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-112/17. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

84. Uchwała 84/2017 z dnia 06.10.2017 w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-115/17. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

85. Uchwała 85/2017 z dnia 16.10.2017 w sprawie zaopiniowania listy negatywnie ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-115/17. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

86. Uchwała 86/2017 z dnia 13.10.2017 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P dla Poddziałania: 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

87. Uchwała 87/2017 z dnia 17.10.2017 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P dla Poddziałania: 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

88. Uchwała 88/2017 z dnia 17.10.2017 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania: 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

89. Uchwała 89/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-093/17. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

90. Uchwała 90/2017 z dnia 14.11.2017 w sprawie aneksu do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP.

90a.Załącznik do Uchwały 90/2017 - Aneks do Porozumienia.

91. Uchwała 91/2017 z dnia 14.11.2017 w sprawie tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP.

91a.Załącznik do Uchwały 91/2017 - Tekst jednolity Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP.

92. Uchwała 92/2017 z dnia 14.11.2017 w sprawie harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu na rok 2018.

92a.Załącznik do Uchwały 92/2017 - Harmonogram konkursów na 2018 r.

93. Uchwała 93/2017 z dnia 14.11.2017 w sprawie wyboru kandydatów na ekspertów.

93a.Załącznik do Uchwały 93/2017 - Kandydaci na ekspertów.

94. Uchwała 94/2017 z dnia 21.11.2017 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-106/17. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

95. Uchwała 95/2017 z dnia 21.11.2017 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-108/17. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

96. Uchwała 96/2017 z dnia 21.11.2017 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-114/17. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

97. Uchwała 97/2017 z dnia 28.11.2017 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania: 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

98. Uchwała 98/2017 z dnia 28.11.2017 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania: 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

99. Uchwała 99/2017 z dnia 5.12.2017 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-066/16. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

100. Uchwała 100/2017 z dnia 5.12.2017 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-120/17. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

101. Uchwała 100/2017 z dnia 5.12.2017 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-090/17. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

102. Uchwała 102/2017 z dnia 08.12.2017 w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego (wezwanie RPKP.03.05.02-IZ.00-04-39P/17). (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

103. Uchwała 103/2017 z dnia 08.12.2017 w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego (wezwanie RPKP.03.05.02-IZ.00-04-41P/17). (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

104. Uchwała 104/2017 z dnia 12.12.2017 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-116/17. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

105. Uchwała 105/2017 z dnia 19.12.2017 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-127/17. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

106. Uchwała 106/2018 z dnia 22.01.2018 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania: 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.

106a.Załącznik do Uchwały 106/2018 Kryteria wyboru projektów.

107. Uchwała 107/2018 z dnia 22.01.2018 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania: 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT.

107a.Załącznik do Uchwały 107/2018 Kryteria wyboru projektów.

108. Uchwała 108/2018 z dnia 22.01.2018 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania: Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT.

108a.Załącznik do Uchwały 108/2018 Kryteria wyboru projektów.

109. Uchwała 109/2018 z dnia 22.01.2018 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT.

109a.Załącznik do Uchwały 109/2018 Kryteria wyboru projektów.

110. Uchwała 110/2018 z dnia 06.02.2018 w sprawie zaopiniowania projektu zmiany harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu na rok 2018. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

111. Uchwała 111/2018 z dnia 13.02.2018 w sprawie zaopiniowania projektu budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT na 2018 r.

111a.Załącznik do Uchwały 111/2018 Budżet na wsparcie podmiotu relizującego ZIT na 2018 r.

112. Uchwała 112/2018 z dnia 13.02.2018 w sprawie zaopiniowania projektu podziału wkładu własnego JST w 2018 r.

112a.Załącznik do Uchwały 112/2018 Podział wkładu własnego JST w 2018 r.

113. Uchwała 113/2018 z dnia 23.02.2018 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.1. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

113a.Załącznik 1 do Uchwały 113/2018 Kryteria wyboru projektów.

113b.Załącznik 2 do Uchwały 113/2018 Załącznik 1 do kryteriów wyboru projektów.

114. Uchwała 114/2018 z dnia 23.02.2018 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.1. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

114a.Załącznik 1 do Uchwały 114/2018 Kryteria wyboru projektów.

114b.Załącznik 2 do Uchwały 114/2018 Załącznik 1 do kryteriów wyboru projektów.

115. Uchwała 115/2018 z dnia 23.02.2018 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.3. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

115a.Załącznik 1 do Uchwały 115/2018 Kryteria wyboru projektów. 

115b.Załącznik 2 do Uchwały 115/2018 Załącznik 1 do kryteriów wyboru projektów.

116. Uchwała 116/2018 z dnia 23.02.2018 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.4.3. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

116a.Załącznik 1 do Uchwały 116/2018 Kryteria wyboru projektów.

117. Uchwała 117/2018 z dnia 23.02.2018 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.1.1. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

117a.Załącznik 1 do Uchwały 117/2018 Kryteria wyboru projektów.

118. Uchwała 118/2018 z dnia 23.02.2018 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.1.2. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

118a.Załącznik 1 do Uchwały 118/2018 Kryteria wyboru projektów.

119. Uchwała 119/2018 z dnia 23.02.2018 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.1.1. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

119a.Załącznik 1 do Uchwały 119/2018 Kryteria wyboru projektów.

120. Uchwała 120/2018 z dnia 23.02.2018 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.1.2. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

120a.Załącznik 1 do Uchwały 120/2018 Kryteria wyboru projektów.

121. Uchwała 121/2018 z dnia 23.02.2018 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.1.3. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

121a.Załącznik 1 do Uchwały 121/2018 Kryteria wyboru projektów.

122. Uchwała 122/2018 z dnia 23.02.2018 w sprawie zaopiniowania ogólnych kryteriów wyboru projektów EFS. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

122a.Załącznik 1 do Uchwały 122/2018 Kryteria wyboru projektów.

123. Uchwała 123/2018 z dnia 16.03.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-135/17. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

124. Uchwała 124/2018 z dnia 22.03.2018 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.1 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

125. Uchwała 125/2018 z dnia 22.03.2018 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.4.2 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

126. Uchwała 126/2018 z dnia 23.03.2018 w sprawie aneksu do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP.

126a.Załącznik do Uchwały 126/2018 - Aneks do Porozumienia.

127. Uchwała 127/2018 z dnia 23.03.2018 w sprawie tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP.

127a.Załącznik do Uchwały 127/2018 - Tekst jednolity Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP.

128. Uchwała 128/2018 z dnia 23.03.2018 w sprawie zaopiniowania projektu zmiany harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu na rok 2018.

128a.Załącznik do Uchwały 128/2018 - Harmonogram konkursów na 2018 r.

129. Uchwała 129/2018 z dnia 09.04.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

130. Uchwała 130/2018 z dnia 09.04.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-145/17. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

131. Uchwała 131/2018 z dnia 12.04.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-087/17. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym) 

132. Uchwała 132/2018 z dnia 18.04.2018 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.2 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

133. Uchwała 133/2018 z dnia 07.05.2018 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.4.3 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

134. Uchwała 134/2018 z dnia 13.06.2018 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.1 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

135. Uchwała 135/2018 z dnia 13.06.2018 w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.4.1 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

136. Uchwała 136/2018 z dnia 13.06.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

137. Uchwała 137/2018 z dnia 13.06.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-140/17. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

138. Uchwała 138/2018 z dnia 13.06.2018 w sprawie zaopiniowania projektu zmiany harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu na rok 2018. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

139. Uchwała 139/2018 z dnia 03.07.2018 w sprawie aneksu do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

140. Uchwała 140/2018 z dnia 03.07.2018 w sprawie tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

141. Uchwała 141/2018 z dnia 03.07.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

142. Uchwała 142/2018 z dnia 03.07.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-153/18. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

143. Uchwała 143/2018 z dnia 03.07.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-148/18. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

144. Uchwała 144/2018 z dnia 11.07.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-154/18. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

145. Uchwała 145/2018 z dnia 11.07.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-158/18. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

146. Uchwała 146/2018 z dnia 10.08.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-161/18. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

147. Uchwała 147/2018 z dnia 10.08.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-159/18. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

148. Uchwała 148/2018 z dnia 10.08.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-166/18. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

149. Uchwała 149/2018 z dnia 10.08.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-155/18. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

150. Uchwała 150/2018 z dnia 10.08.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-170/18. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

151. Uchwała 151/2018 z dnia 07.09.2018 - w sprawie zmian w budżecie na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na 2018 r. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

152. Uchwała 152/2018 z dnia 26.09.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-162/18. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

153. Uchwała 153/2018 z dnia 28.09.2018 - w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2

154. Uchwała 154/2018 z dnia 28.09.2018 - w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.3

155. Uchwała 155/2018 z dnia 28.09.2018 - w sprawie zaopiniowania projektu harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu na rok 2019

156. Uchwała 156/2018 z dnia 17.10.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-208/18. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

157. Uchwała 157/2018 z dnia 17.10.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-204/18. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

158. Uchwała 158/2018 z dnia 24.10.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-208/18. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

159. Uchwała 159/2018 z dnia 29.10.2018 - w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

160. Uchwała 160/2018 z dnia 29.10.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-172/18. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

161. Uchwała 161/2018 z dnia 14.11.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-187/18. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

162. Uchwała 162/2018 z dnia 27.11.2018 - w sprawie wyznaczenia kandydata Zarządu ZIT BTOF na przedstawiciela ZIT BTOF z terenu województwa kujawsko-pomorskiego do prac w Komitecie Monitorującym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

163. Uchwała 163/2018 z dnia 27.11.2018 - w sprawie zwiększenia dofinansowania dla projektów w trybie pozakonkursowym.

164. Uchwała 164/2018 z dnia 27.11.2018 - w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P dla Poddziałania: 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.

165. Uchwała 165/2018 z dnia 27.11.2018 - w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów zawartych w Planie Działania na rok 2019 dla Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P.

166. Uchwała 166/2018 z dnia 27.11.2018 - w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów zawartych w Planie Działania na rok 2019 dla Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P.

167. Uchwała 167/2018 z dnia 4.12.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

168. Uchwała 168/2018 z dnia 10.12.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-198/18. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

169. Uchwała 169/2018 z dnia 14.12.2018 w sprawie aneksu do Porozumienia w sprawie realizacji ZIT dla BTOF.

169a.Załącznik do Uchwały 1699/2018 - Aneks do Porozumienia.

170. Uchwała 170/2018 z dnia 14.12.2018 - w sprawie tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie realizacji ZIT dla BTOF.

170a.Załącznik do Uchwały 170/2018 - tekst jednolity Porozumienia.

171. Uchwała 171/2018 z dnia 14.12.2018 - w sprawie projektu budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT.

171a.Załącznik do Uchwały 171/2018 - Budżet na wsparcie podmiotu realizującego ZIT.

172. Uchwała 172/2017 z dnia 14.12.2018 w sprawie podziału wkładu własnego JST w 2019 r.

172a.Załącznik do Uchwały 172/2018 - Podział wkładu własnego JST w 2019 r.

173. Uchwała 173/2018 z dnia 14.12.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-199/18.

173a.Załącznik do Uchwały 173/2018 - Lista 199/18.

174. Uchwała 174/2018 z dnia 14.12.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18.

174a.Załącznik do Uchwały 174/2018 - Lista 221/18.

175. Uchwała 175/2018 z dnia 19.12.2018 - w sprawie wyboru projektu w trybie pozakonkursowym. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

176. Uchwała 176/2018 z dnia 20.12.2018 - w sprawie zaopiniowania zmiany harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT na rok 2019. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

177. Uchwała 177/2018 z dnia 20.12.2018 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

178. Uchwała 178/2019 z dnia 25.01.2019 - w sprawie zopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania: 3.5.1 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

179. Uchwała 179/2019 z dnia 29.01.2019 - w sprawie zmiany harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT na rok 2019. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

180. Uchwała 180/2019 z dnia 26.02.2019 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.04.03-IZ.00-04-242/18. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

181. Uchwała 181/2019 z dnia 26.02.2019 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-202/18. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

182. Uchwała 182/2019 z dnia 26.02.2019 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym) 

183. Uchwała 183/2019 z dnia 28.02.2019 - w sprawie zopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania: 3.5.2 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

184. Uchwała 184/2019 z dnia 28.02.2019 - w sprawie zopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania: 4.6.1 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

185. Uchwała 185/2019 z dnia 28.02.2019 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

186. Uchwała 186/2019 z dnia 08.04.2019 - w sprawie zopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania: 3.5.2 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

187. Uchwała 187/2019 z dnia 09.04.2019 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-247/18. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

188. Uchwała 188/2019 z dnia 16.04.2019 w sprawie aktualizacji Strategii ZIT.

189. Uchwała 189/2019 z dnia 08.05.2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-247/18. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

190. Uchwała 190/2019 z dnia 31.05.2019 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-249/18.

190a.Załącznik do Uchwały 190/2019 - Lista 249/18.

191. Uchwala 191/2019 z dnia 31.05.2019 - w sprawie zaopiniowania zmiany do budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT.

191a.Załącznik do Uchwały 191/2019 - Budżet na wsparcie podmiotu realizującego ZIT.

192. Uchwala 192/2019 z dnia 31.05.2019 - w sprawie zaopiniowania zmiany podziału wkładu własnego JST.

192a.Załącznik do Uchwały 192/2019 - Podział wkładu własnego JST w 2019 r.

193. Uchwała 193/2019 z dnia 17.06.2019 - w sprawie zopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania: 4.6.2 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

194. Uchwała 194/2019 z dnia 17.06.2019 - w sprawie zopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania: 6.4.3 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

195. Uchwała 195/2019 z dnia 18.06.2019 - w sprawie zopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania: 3.5.2 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

196. Uchwała 196/2019 z dnia 25.06.2019 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-231/18 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

197. Uchwała 197/2019 z dnia 25.06.2019 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 - runda V (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

198. Uchwała 198/2019 z dnia 25.06.2019 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 - runda VI (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

199. Uchwała 199/2019 z dnia   8.07.2019 - w sprawie zmiany harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT na rok 2019. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

200. Uchwała 200/2019 z dnia 11.07.2019 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-258/19  (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

201. Uchwała 201/2019 z dnia 2.08.2019 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-244/18  (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

202. Uchwała 202/2019 z dnia 20.08.2019 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-259/19  (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

203. Uchwała 203/2019 z dnia 06.09.2019 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.9.1.1-IZ.00-04-274/19  (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

204. Uchwała 204/2019 z dnia 16.09.2019 - w sprawie zaopiniowania kryteriów zawartych w  Plane Działania na rok 2019 dla Osi Priorytetowej 9 Soldarne społeczeństwo  (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

205. Uchwała 205/2019 z dnia 16.09.2019 - w sprawie zaopiniowania kryteriów zawartych w  Plane Działania na rok 2019 dla Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja  (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

206. Uchwała 206/2019 z dnia 18.09.2019 - w sprawie zmiany harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT na rok 2019.

207. Uchwała 207/2019 z dnia 23.09.2019 - w sprawie przyjęcia stanowiska Zarządu ZIT BTOF w sprawie zwiększenia dofinansowania projektów w ramach EFRR w ramach RPO W-KP na lata 2014-2020 dla trybów konkursowych i pozakonkursowych o kwotę 16 109 793,00 PLN. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

208. Uchwała 208/2019 z dnia 10.10.2019 - w sprawie zaopiniowania harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu na rok 2020. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

209. Uchwała 209/2019 z dnia 14.10.2019 - w sprawie zopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania: 6.4.1. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

210. Uchwała 210/2019 z dnia 18.10.2019 - w sprawie przyjęcia stanowiska Zarządu ZIT BTOF w sprawie założeń RPO WK-P na lata 2021-2027 w obszarze polityki terytorialnej. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

211. Uchwała 211/2019 z dnia 28.10.2019 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 - runda VII (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

212. Uchwala 212/2019 z dnia 29.11.2019 - w sprawie zaopiniowania budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na lata 2020-2021.

212a.Załącznik do Uchwały 212/2019 - Budżet na wsparcie podmiotu realizującego ZIT.

213. Uchwala 213/2019 z dnia 29.11.2019 - w sprawie zaopiniowania podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" na lata 2020-2021.

213a.Załącznik do Uchwały 213/2019 - Podział wkładu własnego JST w latach 2020-2021.

214. Uchwała 214/2019 z dnia 29.11.2019 - w sprawie zopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania: 3.5.2.

214a.Załącznik do Uchwały 214/2019 - Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2.

215. Uchwała 215/2019 z dnia 10.12.2019 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

216. Uchwała 216/2019 z dnia 10.12.2019 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 - runda X (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

217. Uchwała 217/2019 z dnia 10.12.2019 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-277/19 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

218. Uchwala 218/2019 z dnia 12.12.2019 - w sprawie zaopiniowania zmiany do budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

219. Uchwała 219/2019 z dnia 13.12.2019 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-287/19 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

220. Uchwała 220/2019 z dnia 23.12.2019 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-277/19 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

221. Uchwała 221/2020 z dnia 02.01.2020 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-301/19 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

222. Uchwała 222/2020 z dnia 13.01.2020 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

223. Uchwała 223/2020 z dnia 04.02.2020 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-318/19 - runda I (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

224. Uchwała 224/2020 z dnia 18.02.2020 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 - runda XI (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

225. Uchwała 225/2020 z dnia 21.02.2020 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-317/19 - runda I (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

226. Uchwała 226/2020 z dnia 25.03.2020 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-284/19 - runda I (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

227. Uchwała 227/2020 z dnia 15.04.2020 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-319/19 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

228. Uchwała 228/2020 z dnia 29.04.2020 - w sprawie zmiany w projektach pozakonkursowych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

229. Uchwała 229/2020 z dnia 7.05.2020 - w sprawie zmian w projekcie pozakonkursowym planowanym do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

230. Uchwała 230/2020 z dnia 9.06.2020 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 - runda XV (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

231. Uchwała 231/2020 z dnia 9.06.2020 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.10.01.02-IZ-04-327/19 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

232. Uchwała 232/2020 z dnia 9.06.2020 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.10.01.03-IZ-04-330/19 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

233. Uchwała 233/2020 z dnia 15.06.2020 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 - runda XVI (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

234. Uchwała 234/2020 z dnia 16.06.2020 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-284/19 - runda II (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

235. Uchwała 235/2020 z dnia 29.06.2020 - w sprawie zmiany w projektach pozakonkursowych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

236. Uchwała 236/2020 z dnia 30.06.2020 - w sprawie zaopiniowania propozycji przeznaczenia dodatkowych środków UE  w ramach II Komponentu dotacji finansowanej z POPT 2014 - 2020 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

237. Uchwała 237/2020 z dnia 15.07.2020 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr  RPKP.04.06.01-IZ.00-04-277/19 - runda III (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

238. Uchwała 238/2020 z dnia 15.07.2020 - w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 - runda XV (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

239. Uchwała 239/2020 z dnia 15.07.2020 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-317/19 - runda II (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

240. Uchwała 240/2020 z dnia 15.07.2020 - w sprawie zaopiniowania zmiany harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT w 2020 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

241. Uchwała 241/2020 z dnia 15.07.2020 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.9.1.1-IZ.00-04-318/19 – runda II (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

242. Uchwała 242/2020 z dnia 21.07.2020 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 – runda XVII (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

243. Uchwała 243/2020 z dnia 27.07.2020 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 – runda XVIII (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

244. Uchwała 244/2020 z dnia 22.09.2020 - w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P dla Poddziałania: 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

245. Uchwała 245/2020 z dnia 22.09.2020 - w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P dla Poddziałania: 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach ZIT (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

246. Uchwała 246/2020 z dnia 22.09.2020 - w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P dla Poddziałania: 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: System parkingów „parkuj i jedź” (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

247. Uchwała 247/2020 z dnia 22.09.2020 - w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P dla Poddziałania: 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

248. Uchwała 248/2020 z dnia 17.11.2020 - w sprawie zaopiniowania projektu tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

249. Uchwała 249/2020 z dnia 17.11.2020 - w sprawie aktualizacji Strategii ZIT BTOF (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

250. Uchwała 250/2020 z dnia 17.11.2020 - w sprawie zmiany Uchwały nr 212/2019 Zarządu ZIT BTOF z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zaopiniowania budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na lata 2020-2021 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

251. Uchwała 251/2020 z dnia 17.11.2020 - w sprawie zmiany Uchwały nr 213/2019 Zarządu ZIT BTOF z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zaopiniowania podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” w latach 2020-2021 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

252. Uchwała 252/2020 z dnia 17.11.2020 - w sprawie zaopiniowania harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu na rok 2021 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

253. Uchwała 253/2020 z dnia 02.12.2020 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach III rundy konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-284/19 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

254. Uchwała 254/2020 z dnia 02.12.2020 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach II rundy konkursu nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-301/19 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

255. Uchwała 255/2020 z dnia 14.12.2020 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 – runda XIX, część I (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

256. Uchwała 256/2021 z dnia 04.01.2021 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 – runda XIX, część II (Uchwała podjęta w trybie obiegowym) 

257. Uchwała 257/2021 z dnia 06.04.2021 - w sprawie zaopiniowania załącznika do projektu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącego projektu pozakonkursowego wybranego do dofinansowania pn: „Budowa parkingów Park&Ride w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu-BiT-City II” złożonego w odpowiedzi na wezwanie nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-91P/21 (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

258. Uchwała 258/2021 z dnia 06.05.2021 - w sprawie zaopiniowania  listy ocenionych projektów w ramach konkursu RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 – runda XIX, część III (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

259. Uchwała 259/2021 z dnia 24.06.2021 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-398/20. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

260. Uchwała 260/2021 z dnia 08.07.2021 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-402/20. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

261. Uchwała 261/2021 z dnia 08.07.2021 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-399/20. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

262.  Uchwała 262/2021 z dnia 23.09.2021 - w sprawie zaopiniowania budżetu na realizację projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” na rok 2022. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

263.  Uchwała 263/2021 z dnia 23.09.2021 - w sprawie zaopiniowania podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” na rok 2022. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

264. Uchwała 264/2021 z dnia 07.10.2021 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-409/21. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym) 

265. Uchwała 265/2021 z dnia 08.11.2021 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-408/21. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym) 

266. Uchwała 266/2021 z dnia 17.12.2021 - w sprawie aktualizacji Strategii ZIT BTOF. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

267. Uchwała 267/2022 z dnia 20.04.2022 - w sprawie zmiany Uchwały nr 262/2021 Zarządu ZIT BTOF z dnia 23.09.2021 r. w sprawie zaopiniowania budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na rok 2022. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

268. Uchwała 268/2022 z dnia 20.04.2022 - w sprawie zmiany Uchwały nr 263/2021 Zarządu ZIT BTOF z dnia 23.09.2021 r. w sprawie zaopiniowania podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” na rok 2022. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

269. Uchwała 269/2022 z dnia 23.05.2022 - w sprawie zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-421/21. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym) 

270. Uchwała 270/2022 z dnia 12.10.2022 - w sprawie zaopiniowania zmian w budżecie na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na 2022 r. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym)

271. Uchwała 271/2022 z dnia 02.12.2022 - w sprawie zaopiniowania projektu tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego  na lata 2014-2020. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym) 

272. Uchwała 272/2022 z dnia 02.12.2022 - w sprawie zaopiniowania budżetu na realizację projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” na rok 2023. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym) 

273. Uchwała 273/2022 z dnia 02.12.2022 - w sprawie zaopiniowania podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” na rok 2023. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym) 

274. Uchwała 274/2023 z dnia 09.02.2023 - w sprawie zmiany Uchwały nr 273/2022 Zarządu ZIT BTOF z dnia 2.12.2022 r. w sprawie zaopiniowania podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” na rok 2023. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym) 

275. Uchwała 275/2023 z dnia 09.02.2023 - w sprawie zmiany Uchwały nr 272/2022 Zarządu ZIT BTOF z dnia 2.12.2022 w sprawie zaopiniowania budżetu na realizację projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” na rok 2023. (Uchwała podjęta w trybie obiegowym) 

Załączniki:
Pobierz plik (1. Uchwała 1_2015_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)1. Uchwała 1_2015_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf292 kB
Pobierz plik (1a. Zał_1_Uchwała 1_2015_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)1a. Zał_1_Uchwała 1_2015_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf3039 kB
Pobierz plik (2. Uchwała 2_2015_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)2. Uchwała 2_2015_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf298 kB
Pobierz plik (2a. Zał_1_Uchwała 2_2015_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)2a. Zał_1_Uchwała 2_2015_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf2879 kB
Pobierz plik (3. Uchwała 3_2015_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)3. Uchwała 3_2015_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf334 kB
Pobierz plik (3a. Zał_1_Uchwała 3_2015_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)3a. Zał_1_Uchwała 3_2015_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf568 kB
Pobierz plik (4. Uchwała 4_2015_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)4. Uchwała 4_2015_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf295 kB
Pobierz plik (4a. Zał_1_Uchwała 4_2015_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)4a. Zał_1_Uchwała 4_2015_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf5696 kB
Pobierz plik (5. Uchwała 5_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)5. Uchwała 5_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf165 kB
Pobierz plik (9. Uchwała 9_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)9. Uchwała 9_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf201 kB
Pobierz plik (9a. Zał_1_Uchwała 9_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)9a. Zał_1_Uchwała 9_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf3479 kB
Pobierz plik (10. Uchwała 10_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)10. Uchwała 10_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf204 kB
Pobierz plik (10a. Zał_1_Uchwała 10_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)10a. Zał_1_Uchwała 10_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf3524 kB
Pobierz plik (11. Uchwała 11_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)11. Uchwała 11_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf230 kB
Pobierz plik (11a. Zał_1_Uchwała 11_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)11a. Zał_1_Uchwała 11_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf50 kB
Pobierz plik (12. Uchwała 12_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)12. Uchwała 12_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf161 kB
Pobierz plik (13. Uchwała 13_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)13. Uchwała 13_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf174 kB
Pobierz plik (13a. Zał_1_Uchwała 13_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)13a. Zał_1_Uchwała 13_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf799 kB
Pobierz plik (14. Uchwała 14_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)14. Uchwała 14_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf194 kB
Pobierz plik (14a. Zał_1_Uchwała 14_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)14a. Zał_1_Uchwała 14_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf30 kB
Pobierz plik (15. Uchwała 15_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)15. Uchwała 15_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf187 kB
Pobierz plik (15a. Zał_1_Uchwała 15_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)15a. Zał_1_Uchwała 15_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf539 kB
Pobierz plik (12a. Strategia_BTOF 31.05.2016.pdf)12a. Strategia_BTOF 31.05.2016.pdf23023 kB
Pobierz plik (6. Uchwała 6_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)6. Uchwała 6_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf197 kB
Pobierz plik (6a. Zał_1_Uchwała_6_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)6a. Zał_1_Uchwała_6_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf273 kB
Pobierz plik (7. Uchwała 7_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)7. Uchwała 7_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf186 kB
Pobierz plik (7a. Zał_1_Uchwała_7_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)7a. Zał_1_Uchwała_7_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf272 kB
Pobierz plik (8. Uchwała 8_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)8. Uchwała 8_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf201 kB
Pobierz plik (8a. Zał_1_Uchwała_8_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)8a. Zał_1_Uchwała_8_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf315 kB
Pobierz plik (16. Uchwała 16_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)16. Uchwała 16_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf254 kB
Pobierz plik (17. Uchwała 17_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)17. Uchwała 17_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf275 kB
Pobierz plik (16a. Zał_1_Uchwała 16_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)16a. Zał_1_Uchwała 16_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf128 kB
Pobierz plik (17a. Zał_1_Uchwała 17_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)17a. Zał_1_Uchwała 17_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf105 kB
Pobierz plik (18. Uchwała 18_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)18. Uchwała 18_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf363 kB
Pobierz plik (18a. Zał_1_Uchwała 18_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)18a. Zał_1_Uchwała 18_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf26 kB
Pobierz plik (19. Uchwała 19_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)19. Uchwała 19_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf157 kB
Pobierz plik (19a. Zał_1_Uchwała 19_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)19a. Zał_1_Uchwała 19_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf7867 kB
Pobierz plik (20. Uchwała 20_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)20. Uchwała 20_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf219 kB
Pobierz plik (20a. Zał_1_Uchwała 20_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)20a. Zał_1_Uchwała 20_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf257 kB
Pobierz plik (21. Uchwała 21_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)21. Uchwała 21_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf221 kB
Pobierz plik (21a. Zał_1_Uchwała 21_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)21a. Zał_1_Uchwała 21_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf719 kB
Pobierz plik (22. Uchwała 22_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)22. Uchwała 22_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf186 kB
Pobierz plik (22a. Zał_1_Uchwała 22_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)22a. Zał_1_Uchwała 22_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf28 kB
Pobierz plik (23. Uchwała 23_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)23. Uchwała 23_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf219 kB
Pobierz plik (23a. Zał_1_Uchwała 23_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)23a. Zał_1_Uchwała 23_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf140 kB
Pobierz plik (24. Uchwała 24_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)24. Uchwała 24_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf223 kB
Pobierz plik (24a. Zał_1_Uchwała 24_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)24a. Zał_1_Uchwała 24_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf140 kB
Pobierz plik (25. Uchwała 25_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)25. Uchwała 25_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf721 kB
Pobierz plik (26. Uchwała 26_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)26. Uchwała 26_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf2410 kB
Pobierz plik (27. Uchwała 27_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)27. Uchwała 27_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf235 kB
Pobierz plik (27a. ZaŁ_1_Uchwała 27_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)27a. ZaŁ_1_Uchwała 27_2016_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf2803 kB
Pobierz plik (28. Uchwała 28_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)28. Uchwała 28_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf1960 kB
Pobierz plik (29. Uchwała 29_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)29. Uchwała 29_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf193 kB
Pobierz plik (29a.Zał_1_Uchwała 29_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)29a.Zał_1_Uchwała 29_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf32 kB
Pobierz plik (30. Uchwała 30_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)30. Uchwała 30_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf200 kB
Pobierz plik (30a.Zał_1_Uchwała 30_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)30a.Zał_1_Uchwała 30_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf35 kB
Pobierz plik (31. Uchwała 31_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)31. Uchwała 31_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf208 kB
Pobierz plik (31a.Zał_1_Uchwała 31_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)31a.Zał_1_Uchwała 31_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf25 kB
Pobierz plik (32. Uchwała 32_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)32. Uchwała 32_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf223 kB
Pobierz plik (32a.Zał_1_Uchwała 32_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)32a.Zał_1_Uchwała 32_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf40 kB
Pobierz plik (33. Uchwała 33_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)33. Uchwała 33_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf192 kB
Pobierz plik (33a.Zał_1_Uchwała 33_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)33a.Zał_1_Uchwała 33_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf26 kB
Pobierz plik (34. Uchwała 34_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)34. Uchwała 34_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf270 kB
Pobierz plik (34a.Zał_1_Uchwała 34_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)34a.Zał_1_Uchwała 34_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf243 kB
Pobierz plik (35. Uchwała 35_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)35. Uchwała 35_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf248 kB
Pobierz plik (35a.Zał_1_Uchwała 35_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)35a.Zał_1_Uchwała 35_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf519 kB
Pobierz plik (36. Uchwała 36_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)36. Uchwała 36_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf251 kB
Pobierz plik (36a.Zał_1_Uchwała 36_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)36a.Zał_1_Uchwała 36_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf955 kB
Pobierz plik (37. Uchwała 37_2017_Zarządu_ZIT_BTOF..pdf)37. Uchwała 37_2017_Zarządu_ZIT_BTOF..pdf285 kB
Pobierz plik (38. Uchwała 38_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)38. Uchwała 38_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf285 kB
Pobierz plik (39. Uchwała 39_2017_Zarządu_ZIT_BTOF..pdf)39. Uchwała 39_2017_Zarządu_ZIT_BTOF..pdf641 kB
Pobierz plik (40. Uchwała 40_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)40. Uchwała 40_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf650 kB
Pobierz plik (41. Uchwała 41_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)41. Uchwała 41_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf644 kB
Pobierz plik (42. Uchwała 42_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)42. Uchwała 42_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf270 kB
Pobierz plik (42a.Zał_1_Uchwała 42_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)42a.Zał_1_Uchwała 42_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf155 kB
Pobierz plik (43. Uchwała 43_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)43. Uchwała 43_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf251 kB
Pobierz plik (43a.Zał_1_Uchwała 43_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)43a.Zał_1_Uchwała 43_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf149 kB
Pobierz plik (44. Uchwała 44_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)44. Uchwała 44_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf252 kB
Pobierz plik (44a.Zał_1_Uchwała 44_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)44a.Zał_1_Uchwała 44_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf159 kB
Pobierz plik (45. Uchwała 45_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)45. Uchwała 45_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf234 kB
Pobierz plik (45a.Zał_1_Uchwała 45_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)45a.Zał_1_Uchwała 45_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf157 kB
Pobierz plik (46. Uchwała 46_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)46. Uchwała 46_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf278 kB
Pobierz plik (46a.Zał_1_Uchwała 46_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)46a.Zał_1_Uchwała 46_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf156 kB
Pobierz plik (47. Uchwała 47_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)47. Uchwała 47_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf269 kB
Pobierz plik (47a.Zał_1_Uchwała 47_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)47a.Zał_1_Uchwała 47_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf169 kB
Pobierz plik (48. Uchwała 48_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)48. Uchwała 48_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf245 kB
Pobierz plik (48a.Zał_1_Uchwała 48_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)48a.Zał_1_Uchwała 48_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf162 kB
Pobierz plik (49. Uchwała 49_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)49. Uchwała 49_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf216 kB
Pobierz plik (49a.Zał_1_Uchwała 49_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)49a.Zał_1_Uchwała 49_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf26 kB
Pobierz plik (50. Uchwała 50_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)50. Uchwała 50_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf295 kB
Pobierz plik (51. Uchwała 51_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)51. Uchwała 51_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf250 kB
Pobierz plik (51a.Zał_1_Uchwała 51_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)51a.Zał_1_Uchwała 51_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf166 kB
Pobierz plik (52. Uchwała 52_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)52. Uchwała 52_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf246 kB
Pobierz plik (52a.Zał_1_Uchwała 52_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)52a.Zał_1_Uchwała 52_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf129 kB
Pobierz plik (53. Uchwała 53_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)53. Uchwała 53_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf247 kB
Pobierz plik (53a.Zał_1_Uchwała 53_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)53a.Zał_1_Uchwała 53_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf151 kB
Pobierz plik (53a.Zał_2_Uchwała 53_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)53a.Zał_2_Uchwała 53_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf59 kB
Pobierz plik (54. Uchwała 54_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)54. Uchwała 54_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf202 kB
Pobierz plik (54a.Zał_1_Uchwała 54_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)54a.Zał_1_Uchwała 54_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf76 kB
Pobierz plik (55. Uchwała 55_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)55. Uchwała 55_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf198 kB
Pobierz plik (55a.Zał_1_Uchwała 55_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)55a.Zał_1_Uchwała 55_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf74 kB
Pobierz plik (56. Uchwała 56_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)56. Uchwała 56_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf200 kB
Pobierz plik (57. Uchwała 57_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)57. Uchwała 57_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf221 kB
Pobierz plik (57a.Zał_1_Uchwała 57_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)57a.Zał_1_Uchwała 57_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf44 kB
Pobierz plik (56a.Zał_1_Uchwała 56_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)56a.Zał_1_Uchwała 56_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf400 kB
Pobierz plik (58. Uchwała 58_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)58. Uchwała 58_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf33 kB
Pobierz plik (58a.Zał_1_Uchwała 58_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)58a.Zał_1_Uchwała 58_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf211 kB
Pobierz plik (59. Uchwała 59_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)59. Uchwała 59_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf34 kB
Pobierz plik (59a.Zał_1_Uchwała 59_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)59a.Zał_1_Uchwała 59_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf244 kB
Pobierz plik (60. Uchwała 60_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)60. Uchwała 60_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf36 kB
Pobierz plik (60a.Zał_1_Uchwała 60_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)60a.Zał_1_Uchwała 60_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf610 kB
Pobierz plik (61. Uchwała 61_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)61. Uchwała 61_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf35 kB
Pobierz plik (61a.Zał_1_Uchwała 61_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)61a.Zał_1_Uchwała 61_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf1360 kB
Pobierz plik (62. Uchwała 62_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)62. Uchwała 62_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf30 kB
Pobierz plik (63. Uchwała 63_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)63. Uchwała 63_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf34 kB
Pobierz plik (63a.Zał_1_Uchwała 63_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)63a.Zał_1_Uchwała 63_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf61 kB
Pobierz plik (64. Uchwała 64_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)64. Uchwała 64_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf165 kB
Pobierz plik (65. Uchwała 65_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)65. Uchwała 65_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf140 kB
Pobierz plik (66. Uchwała 66_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)66. Uchwała 66_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf160 kB
Pobierz plik (67. Uchwała 67_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)67. Uchwała 67_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf443 kB
Pobierz plik (68. Uchwała 68_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)68. Uchwała 68_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf65 kB
Pobierz plik (69. Uchwała 69_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)69. Uchwała 69_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf491 kB
Pobierz plik (70. Uchwała 70_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)70. Uchwała 70_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf38 kB
Pobierz plik (76. Uchwała 76_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)76. Uchwała 76_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf203 kB
Pobierz plik (77. Uchwała 77_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)77. Uchwała 77_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf202 kB
Pobierz plik (78. Uchwała 78_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)78. Uchwała 78_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf203 kB
Pobierz plik (79. Uchwała 79_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)79. Uchwała 79_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf205 kB
Pobierz plik (80. Uchwała 80_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)80. Uchwała 80_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf318 kB
Pobierz plik (70a.Zał_1_Uchwała 70 _2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)70a.Zał_1_Uchwała 70 _2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf117 kB
Pobierz plik (71. Uchwała 71_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)71. Uchwała 71_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf38 kB
Pobierz plik (71a.Zał_1_Uchwała 71_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)71a.Zał_1_Uchwała 71_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf135 kB
Pobierz plik (72. Uchwała 72_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)72. Uchwała 72_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf39 kB
Pobierz plik (72a.Zał_1_Uchwała 72_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)72a.Zał_1_Uchwała 72_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf153 kB
Pobierz plik (73. Uchwała 73_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)73. Uchwała 73_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf33 kB
Pobierz plik (73a.Zał_1_Uchwała 73_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)73a.Zał_1_Uchwała 73_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf75 kB
Pobierz plik (74. Uchwała 74_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)74. Uchwała 74_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf35 kB
Pobierz plik (74a.Zał_1_Uchwała 74_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)74a.Zał_1_Uchwała 74_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf26 kB
Pobierz plik (75. Uchwała 75_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)75. Uchwała 75_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf32 kB
Pobierz plik (75a.Zał_1_Uchwała 75_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)75a.Zał_1_Uchwała 75_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf75 kB
Pobierz plik (81. Uchwała 81_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)81. Uchwała 81_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf118 kB
Pobierz plik (82. Uchwała 82_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)82. Uchwała 82_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf165 kB
Pobierz plik (83. Uchwała 83_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)83. Uchwała 83_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf139 kB
Pobierz plik (84. Uchwała 84_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)84. Uchwała 84_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf103 kB
Pobierz plik (85. Uchwała 85_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)85. Uchwała 85_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf103 kB
Pobierz plik (86. Uchwała 86_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)86. Uchwała 86_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf209 kB
Pobierz plik (87. Uchwała 87_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)87. Uchwała 87_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf209 kB
Pobierz plik (88. Uchwała 88_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)88. Uchwała 88_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf232 kB
Pobierz plik (89. Uchwała 89_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)89. Uchwała 89_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf161 kB
Pobierz plik (90. Uchwała 90_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)90. Uchwała 90_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf37 kB
Pobierz plik (90a.Zał_1_Uchwała 90_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)90a.Zał_1_Uchwała 90_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf188 kB
Pobierz plik (91. Uchwała 91_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)91. Uchwała 91_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf38 kB
Pobierz plik (91a.Zał_1_Uchwała 91_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)91a.Zał_1_Uchwała 91_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf1377 kB
Pobierz plik (92. Uchwała 92_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)92. Uchwała 92_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf34 kB
Pobierz plik (92a.Zał_1_Uchwała 92_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)92a.Zał_1_Uchwała 92_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf26 kB
Pobierz plik (93. Uchwała 93_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)93. Uchwała 93_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf37 kB
Pobierz plik (93a.Zał_1_Uchwała 93_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)93a.Zał_1_Uchwała 93_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf64 kB
Pobierz plik (94. Uchwała 94_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)94. Uchwała 94_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf483 kB
Pobierz plik (95. Uchwała 95_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)95. Uchwała 95_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf479 kB
Pobierz plik (96. Uchwała 96_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)96. Uchwała 96_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf236 kB
Pobierz plik (97. Uchwała 97_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)97. Uchwała 97_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf186 kB
Pobierz plik (98. Uchwała 98_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)98. Uchwała 98_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf208 kB
Pobierz plik (99. Uchwała 99_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)99. Uchwała 99_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf501 kB
Pobierz plik (100. Uchwała 100_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)100. Uchwała 100_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf236 kB
Pobierz plik (101. Uchwała 101_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)101. Uchwała 101_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf129 kB
Pobierz plik (102. Uchwała 102_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)102. Uchwała 102_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf491 kB
Pobierz plik (103. Uchwała 103_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)103. Uchwała 103_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf478 kB
Pobierz plik (104. Uchwała 104_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)104. Uchwała 104_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf508 kB
Pobierz plik (105. Uchwała 105_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)105. Uchwała 105_2017_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf238 kB
Pobierz plik (106. Uchwała 106_2018_Zarząd_ZIT_BTOF.pdf)106. Uchwała 106_2018_Zarząd_ZIT_BTOF.pdf40 kB
Pobierz plik (106a.Zał_1_Uchwała 106_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)106a.Zał_1_Uchwała 106_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf177 kB
Pobierz plik (107. Uchwała 107_2018_Zarząd_ZIT_BTOF.pdf)107. Uchwała 107_2018_Zarząd_ZIT_BTOF.pdf38 kB
Pobierz plik (107a.Zał_1_Uchwała 107_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)107a.Zał_1_Uchwała 107_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf201 kB
Pobierz plik (108. Uchwała 108_2018_Zarząd_ZIT_BTOF.pdf)108. Uchwała 108_2018_Zarząd_ZIT_BTOF.pdf39 kB
Pobierz plik (108a.Zał_1_Uchwała 108_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)108a.Zał_1_Uchwała 108_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf230 kB
Pobierz plik (109. Uchwała 109_2018_Zarząd_ZIT_BTOF.pdf)109. Uchwała 109_2018_Zarząd_ZIT_BTOF.pdf40 kB
Pobierz plik (109a.Zał_1_Uchwała 109_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)109a.Zał_1_Uchwała 109_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf221 kB
Pobierz plik (110. Uchwała 110_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)110. Uchwała 110_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf385 kB
Pobierz plik (111. Uchwała 111_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)111. Uchwała 111_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf182 kB
Pobierz plik (111a.Zał_1_Uchwała 111_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)111a.Zał_1_Uchwała 111_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf32 kB
Pobierz plik (112. Uchwała 112_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)112. Uchwała 112_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf192 kB
Pobierz plik (112a.Zał_1_Uchwała 112_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)112a.Zał_1_Uchwała 112_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf35 kB
Pobierz plik (113. Uchwała 113_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)113. Uchwała 113_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf372 kB
Pobierz plik (113a.Zał_1_Uchwała 113_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)113a.Zał_1_Uchwała 113_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf188 kB
Pobierz plik (113b.Zał_2_Uchwała 113_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)113b.Zał_2_Uchwała 113_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf76 kB
Pobierz plik (114. Uchwała 114_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)114. Uchwała 114_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf340 kB
Pobierz plik (114a.Zał_1_Uchwała 114_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)114a.Zał_1_Uchwała 114_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf107 kB
Pobierz plik (114b.Zał_2_Uchwała 114_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)114b.Zał_2_Uchwała 114_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf62 kB
Pobierz plik (115. Uchwała 115_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)115. Uchwała 115_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf337 kB
Pobierz plik (115a.Zał_1_Uchwała 115_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)115a.Zał_1_Uchwała 115_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf118 kB
Pobierz plik (115b.Zał_2_Uchwała 115_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)115b.Zał_2_Uchwała 115_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf59 kB
Pobierz plik (116. Uchwała 116_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)116. Uchwała 116_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf342 kB
Pobierz plik (116a.Zał_1_Uchwała 116_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)116a.Zał_1_Uchwała 116_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf142 kB
Pobierz plik (117. Uchwała 117_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)117. Uchwała 117_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf337 kB
Pobierz plik (117a.Zał_1_Uchwała 117_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)117a.Zał_1_Uchwała 117_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf157 kB
Pobierz plik (118. Uchwała 118_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)118. Uchwała 118_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf340 kB
Pobierz plik (118a.Zał_1_Uchwała 118_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)118a.Zał_1_Uchwała 118_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf229 kB
Pobierz plik (119. Uchwała 119_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)119. Uchwała 119_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf334 kB
Pobierz plik (119a.Zał_1_Uchwała 119_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)119a.Zał_1_Uchwała 119_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf138 kB
Pobierz plik (120. Uchwała 120_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)120. Uchwała 120_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf331 kB
Pobierz plik (120a.Zał_1_Uchwała 120_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)120a.Zał_1_Uchwała 120_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf252 kB
Pobierz plik (121. Uchwała 121_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)121. Uchwała 121_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf331 kB
Pobierz plik (121a.Zał_1_Uchwała 121_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)121a.Zał_1_Uchwała 121_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf142 kB
Pobierz plik (122. Uchwała 122_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)122. Uchwała 122_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf334 kB
Pobierz plik (122a.Zał_1_Uchwała 122_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)122a.Zał_1_Uchwała 122_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf96 kB
Pobierz plik (123. Uchwała 123_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)123. Uchwała 123_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf285 kB
Pobierz plik (124. Uchwała 124_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)124. Uchwała 124_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf469 kB
Pobierz plik (125. Uchwała 125_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)125. Uchwała 125_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf433 kB
Pobierz plik (126. Uchwała 126_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)126. Uchwała 126_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf208 kB
Pobierz plik (126a.Zał_1_Uchwała 126_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)126a.Zał_1_Uchwała 126_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf7763 kB
Pobierz plik (127. Uchwała 127_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)127. Uchwała 127_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf213 kB
Pobierz plik (127a.Zał_1_Uchwała 127_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)127a.Zał_1_Uchwała 127_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf6104 kB
Pobierz plik (128. Uchwała 128_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)128. Uchwała 128_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf196 kB
Pobierz plik (128a.Zał_1_Uchwała 128_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)128a.Zał_1_Uchwała 128_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf27 kB
Pobierz plik (129. Uchwała 129_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)129. Uchwała 129_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf615 kB
Pobierz plik (130. Uchwała 130_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)130. Uchwała 130_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf625 kB
Pobierz plik (131. Uchwała 131_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)131. Uchwała 131_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf490 kB
Pobierz plik (132. Uchwała 132_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)132. Uchwała 132_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf453 kB
Pobierz plik (133. Uchwała 133_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)133. Uchwała 133_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf442 kB
Pobierz plik (134. Uchwała 134_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)134. Uchwała 134_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf682 kB
Pobierz plik (135. Uchwała 135_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)135. Uchwała 135_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf628 kB
Pobierz plik (136. Uchwała 136_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)136. Uchwała 136_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf1307 kB
Pobierz plik (137. Uchwała 137_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)137. Uchwała 137_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf1136 kB
Pobierz plik (138. Uchwała 138_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)138. Uchwała 138_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf813 kB
Pobierz plik (139. Uchwała 139_2018 _Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)139. Uchwała 139_2018 _Zarządu_ZIT_BTOF.pdf318 kB
Pobierz plik (140. Uchwała 140_2018 _Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)140. Uchwała 140_2018 _Zarządu_ZIT_BTOF.pdf500 kB
Pobierz plik (141. Uchwała 141_2018 _Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)141. Uchwała 141_2018 _Zarządu_ZIT_BTOF.pdf622 kB
Pobierz plik (142. Uchwała 142_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)142. Uchwała 142_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf710 kB
Pobierz plik (143. Uchwała 143_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)143. Uchwała 143_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf758 kB
Pobierz plik (144. Uchwała 144_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)144. Uchwała 144_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf611 kB
Pobierz plik (145. Uchwała 145_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)145. Uchwała 145_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf619 kB
Pobierz plik (146. Uchwała 146_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)146. Uchwała 146_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf269 kB
Pobierz plik (147. Uchwała 147_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)147. Uchwała 147_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf293 kB
Pobierz plik (148. Uchwała 148_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)148. Uchwała 148_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf370 kB
Pobierz plik (149. Uchwała 149_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)149. Uchwała 149_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf618 kB
Pobierz plik (150. Uchwała 150_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)150. Uchwała 150_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf615 kB
Pobierz plik (151. Uchwała 151_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)151. Uchwała 151_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf271 kB
Pobierz plik (152. Uchwała 152_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)152. Uchwała 152_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf631 kB
Pobierz plik (153. Uchwała 153_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)153. Uchwała 153_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf408 kB
Pobierz plik (154. Uchwała 154_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)154. Uchwała 154_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf388 kB
Pobierz plik (155. Uchwała 155_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)155. Uchwała 155_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf187 kB
Pobierz plik (156. Uchwała 156_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)156. Uchwała 156_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf266 kB
Pobierz plik (157. Uchwała 157_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)157. Uchwała 157_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf255 kB
Pobierz plik (158. Uchwała 158_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)158. Uchwała 158_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf270 kB
Pobierz plik (159. Uchwała 159_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)159. Uchwała 159_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf528 kB
Pobierz plik (160. Uchwała 160_2018_Zarządu_ZIT_BTOF..pdf)160. Uchwała 160_2018_Zarządu_ZIT_BTOF..pdf629 kB
Pobierz plik (161. Uchwała 161_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)161. Uchwała 161_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf278 kB
Pobierz plik (162. Uchwała 162_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)162. Uchwała 162_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf231 kB
Pobierz plik (163. Uchwała 163_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)163. Uchwała 163_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf191 kB
Pobierz plik (164. Uchwała 164_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)164. Uchwała 164_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf423 kB
Pobierz plik (165. Uchwała 165_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)165. Uchwała 165_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf966 kB
Pobierz plik (166. Uchwała 166_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)166. Uchwała 166_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf1613 kB
Pobierz plik (167. Uchwała 167_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)167. Uchwała 167_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf609 kB
Pobierz plik (168. Uchwała 168_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)168. Uchwała 168_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf626 kB
Pobierz plik (169. Uchwała 169_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)169. Uchwała 169_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf183 kB
Pobierz plik (169a.Zał_1_Uchwała 169_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)169a.Zał_1_Uchwała 169_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf192 kB
Pobierz plik (170. Uchwała 170_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)170. Uchwała 170_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf187 kB
Pobierz plik (170a.Zał_1_Uchwała 170_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)170a.Zał_1_Uchwała 170_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf243 kB
Pobierz plik (171. Uchwała 171_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)171. Uchwała 171_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf181 kB
Pobierz plik (171a.Zał_1_Uchwała 171_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)171a.Zał_1_Uchwała 171_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf39 kB
Pobierz plik (172. Uchwała 172_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)172. Uchwała 172_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf193 kB
Pobierz plik (172a.Zał_1_Uchwała 172_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)172a.Zał_1_Uchwała 172_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf37 kB
Pobierz plik (173. Uchwała 173_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)173. Uchwała 173_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf180 kB
Pobierz plik (173a. Załącznik do uchwały 173_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)173a. Załącznik do uchwały 173_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf49 kB
Pobierz plik (174. Uchwała 174_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)174. Uchwała 174_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf179 kB
Pobierz plik (174a. Załącznik do uchwały 174_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)174a. Załącznik do uchwały 174_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf40 kB
Pobierz plik (175. Uchwała 175_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)175. Uchwała 175_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf671 kB
Pobierz plik (176. Uchwała 176_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)176. Uchwała 176_2018_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf236 kB
Pobierz plik (177. Uchwała 177_2018_Zarządu_ZI_BTOF.pdf)177. Uchwała 177_2018_Zarządu_ZI_BTOF.pdf623 kB
Pobierz plik (178. Uchwała 178_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)178. Uchwała 178_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf539 kB
Pobierz plik (179. Uchwała 179_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)179. Uchwała 179_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf244 kB
Pobierz plik (180. Uchwała 180_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)180. Uchwała 180_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf288 kB
Pobierz plik (181. Uchwała 181_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)181. Uchwała 181_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf630 kB
Pobierz plik (182. Uchwała 182_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)182. Uchwała 182_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf276 kB
Pobierz plik (183. Uchwała 183_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)183. Uchwała 183_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf477 kB
Pobierz plik (184. Uchwała 184_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)184. Uchwała 184_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf446 kB
Pobierz plik (185. Uchwała 185_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)185. Uchwała 185_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf621 kB
Pobierz plik (186. Uchwała 186_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)186. Uchwała 186_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf507 kB
Pobierz plik (187. Uchwała 187_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)187. Uchwała 187_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf268 kB
Pobierz plik (188. Uchwała 188_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)188. Uchwała 188_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf154 kB
Pobierz plik (188a. Załącznik do Uchwały 188_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)188a. Załącznik do Uchwały 188_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf26947 kB
Pobierz plik (189. Uchwała 189_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)189. Uchwała 189_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf287 kB
Pobierz plik (190. Uchwała 190_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)190. Uchwała 190_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf182 kB
Pobierz plik (190a.Zał_1_Uchwała 190_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)190a.Zał_1_Uchwała 190_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf422 kB
Pobierz plik (191. Uchwała 191_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)191. Uchwała 191_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf178 kB
Pobierz plik (191a.Zał_1_Uchwała 191_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)191a.Zał_1_Uchwała 191_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf40 kB
Pobierz plik (192. Uchwała 192_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)192. Uchwała 192_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf185 kB
Pobierz plik (192a.Zał_1_Uchwała 192_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)192a.Zał_1_Uchwała 192_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf41 kB
Pobierz plik (193. Uchwała 193_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)193. Uchwała 193_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf440 kB
Pobierz plik (194. Uchwała 194_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)194. Uchwała 194_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf473 kB
Pobierz plik (195. Uchwała 195_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)195. Uchwała 195_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf491 kB
Pobierz plik (196. Uchwała 196_2019_Zarządu_ZI_BTOF.pdf)196. Uchwała 196_2019_Zarządu_ZI_BTOF.pdf275 kB
Pobierz plik (197. Uchwała 197_2019_Zarządu_ZI_BTOF.pdf)197. Uchwała 197_2019_Zarządu_ZI_BTOF.pdf241 kB
Pobierz plik (198. Uchwała 198_2019_Zarządu_ZI_BTOF.pdf)198. Uchwała 198_2019_Zarządu_ZI_BTOF.pdf241 kB
Pobierz plik (199. Uchwała 199_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)199. Uchwała 199_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf447 kB
Pobierz plik (200. Uchwała 200_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)200. Uchwała 200_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf433 kB
Pobierz plik (201.Uchwała 201_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)201.Uchwała 201_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf438 kB
Pobierz plik (202. Uchwała 202_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)202. Uchwała 202_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf266 kB
Pobierz plik (203. Uchwała 203_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)203. Uchwała 203_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf251 kB
Pobierz plik (204. Uchwała 204_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)204. Uchwała 204_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf650 kB
Pobierz plik (205. Uchwała 205_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)205. Uchwała 205_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf744 kB
Pobierz plik (206. Uchwała 206_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)206. Uchwała 206_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf220 kB
Pobierz plik (207. Uchwała 207_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)207. Uchwała 207_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf2120 kB
Pobierz plik (208. Uchwała 208_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)208. Uchwała 208_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf211 kB
Pobierz plik (209. Uchwała 209_2019_Zarządu_ZI_BTOF.pdf)209. Uchwała 209_2019_Zarządu_ZI_BTOF.pdf443 kB
Pobierz plik (210. Uchwała 210_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)210. Uchwała 210_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf1513 kB
Pobierz plik (211. Uchwała 211_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)211. Uchwała 211_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf160 kB
Pobierz plik (212. Uchwała 212_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)212. Uchwała 212_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf31 kB
Pobierz plik (212a.Zał_1_Uchwała 212_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)212a.Zał_1_Uchwała 212_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf27 kB
Pobierz plik (213. Uchwała 213_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)213. Uchwała 213_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf33 kB
Pobierz plik (213a.Zał_1_Uchwała 213_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)213a.Zał_1_Uchwała 213_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf35 kB
Pobierz plik (214. Uchwała 214_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)214. Uchwała 214_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf36 kB
Pobierz plik (214a.Zał_1_Uchwała 214_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)214a.Zał_1_Uchwała 214_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf200 kB
Pobierz plik (215. Uchwała 215_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)215. Uchwała 215_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf116 kB
Pobierz plik (216. Uchwała 216_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)216. Uchwała 216_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf97 kB
Pobierz plik (217. Uchwała 217_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)217. Uchwała 217_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf108 kB
Pobierz plik (218. Uchwała 218_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)218. Uchwała 218_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf117 kB
Pobierz plik (219. Uchwała 219_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)219. Uchwała 219_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf105 kB
Pobierz plik (220. Uchwała 220_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)220. Uchwała 220_2019_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf108 kB
Pobierz plik (221. Uchwała 221_2020_Zarządu_ZIT_BTOF..pdf)221. Uchwała 221_2020_Zarządu_ZIT_BTOF..pdf111 kB
Pobierz plik (222. Uchwała 222_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)222. Uchwała 222_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf110 kB
Pobierz plik (223. Uchwała 223_2020_ Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)223. Uchwała 223_2020_ Zarządu_ZIT_BTOF.pdf107 kB
Pobierz plik (224. Uchwała 224_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)224. Uchwała 224_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf91 kB
Pobierz plik (225. Uchwała 225_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)225. Uchwała 225_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf470 kB
Pobierz plik (226. Uchwała 226_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)226. Uchwała 226_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf478 kB
Pobierz plik (227. Uchwała 227_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)227. Uchwała 227_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf131 kB
Pobierz plik (228. Uchwała 228_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)228. Uchwała 228_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf77 kB
Pobierz plik (229. Uchwała 229_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)229. Uchwała 229_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf102 kB
Pobierz plik (230. Uchwała 230_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)230. Uchwała 230_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf173 kB
Pobierz plik (231. Uchwała 231_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)231. Uchwała 231_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf162 kB
Pobierz plik (232.Uchwała 232_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)232.Uchwała 232_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf158 kB
Pobierz plik (233. Uchwała 233_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)233. Uchwała 233_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf170 kB
Pobierz plik (234. Uchwała 234_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)234. Uchwała 234_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf166 kB
Pobierz plik (235. Uchwała 235_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)235. Uchwała 235_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf452 kB
Pobierz plik (236. Uchwała 236_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)236. Uchwała 236_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf145 kB
Pobierz plik (237. Uchwała 237_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)237. Uchwała 237_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf118 kB
Pobierz plik (238. Uchwała 238_2020_ Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)238. Uchwała 238_2020_ Zarządu_ZIT_BTOF.pdf123 kB
Pobierz plik (239. Uchwała 239_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)239. Uchwała 239_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf134 kB
Pobierz plik (240. Uchwała 240_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)240. Uchwała 240_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf127 kB
Pobierz plik (241. Uchwała 241_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)241. Uchwała 241_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf149 kB
Pobierz plik (242. Uchwała 242_2020 Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)242. Uchwała 242_2020 Zarządu_ZIT_BTOF.pdf159 kB
Pobierz plik (243. Uchwała 243_2020 Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)243. Uchwała 243_2020 Zarządu_ZIT_BTOF.pdf122 kB
Pobierz plik (244. Uchwała 244_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)244. Uchwała 244_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf267 kB
Pobierz plik (245. Uchwała 245_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)245. Uchwała 245_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf194 kB
Pobierz plik (246. Uchwała 246_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)246. Uchwała 246_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf226 kB
Pobierz plik (247. Uchwała 247_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)247. Uchwała 247_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf213 kB
Pobierz plik (248. Uchwała 248_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)248. Uchwała 248_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf352 kB
Pobierz plik (249. Uchwała 249_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)249. Uchwała 249_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf19674 kB
Pobierz plik (250. Uchwała 250_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)250. Uchwała 250_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf72 kB
Pobierz plik (251. Uchwała 251_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)251. Uchwała 251_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf89 kB
Pobierz plik (252. Uchwała 252_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)252. Uchwała 252_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf49 kB
Pobierz plik (253. Uchwała 253_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)253. Uchwała 253_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf129 kB
Pobierz plik (254. Uchwała 254_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)254. Uchwała 254_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf134 kB
Pobierz plik (255. Uchwała 255_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)255. Uchwała 255_2020_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf142 kB
Pobierz plik (256. Uchwała 256_2021_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)256. Uchwała 256_2021_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf127 kB
Pobierz plik (257. Uchwała 257_2021_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)257. Uchwała 257_2021_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf114 kB
Pobierz plik (258. Uchwała 258_2021_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)258. Uchwała 258_2021_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf113 kB
Pobierz plik (259. Uchwała 259_2021_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)259. Uchwała 259_2021_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf111 kB
Pobierz plik (260. Uchwała 260_2021_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)260. Uchwała 260_2021_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf118 kB
Pobierz plik (261. Uchwała 261_2021_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)261. Uchwała 261_2021_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf137 kB
Pobierz plik (262. Uchwała 262_2021_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)262. Uchwała 262_2021_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf114 kB
Pobierz plik (263. Uchwała 263_2021_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)263. Uchwała 263_2021_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf99 kB
Pobierz plik (264. Uchwała 264_2021_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)264. Uchwała 264_2021_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf31 kB
Pobierz plik (265. Uchwała 265_2021_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)265. Uchwała 265_2021_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf90 kB
Pobierz plik (266. Uchwała 266_2021_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)266. Uchwała 266_2021_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf19919 kB
Pobierz plik (267. Uchwała 267_2022_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)267. Uchwała 267_2022_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf125 kB
Pobierz plik (268. Uchwała 268_2022_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)268. Uchwała 268_2022_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf107 kB
Pobierz plik (269. Uchwała 269_2022_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)269. Uchwała 269_2022_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf125 kB
Pobierz plik (270. Uchwała 270_2022_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)270. Uchwała 270_2022_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf119 kB
Pobierz plik (271. Uchwała 271_2022_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)271. Uchwała 271_2022_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf340 kB
Pobierz plik (272. Uchwała 272_2022_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)272. Uchwała 272_2022_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf70 kB
Pobierz plik (273. Uchwała 273_2022_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)273. Uchwała 273_2022_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf90 kB
Pobierz plik (274. Uchwała 274_2023_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)274. Uchwała 274_2023_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf99 kB
Pobierz plik (275. Uchwała 275_2023_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf)275. Uchwała 275_2023_Zarządu_ZIT_BTOF.pdf66 kB
JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.