LOGO2

 

 

Dnia 3 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się XIII posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.

Obradom przewodniczyła Pani Maria Wasiak - Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, działająca z upoważanienia Przewodniczącego Zarządu ZIT BTOF.

Członkowie Zarządu ZIT BTOF jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą zaopiniowania kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący               RPO WK-P dla Poddziałania: 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.