Logo

W skład Zarządu ZIT BTOF wchodzą:

Przewodniczący Zarządu - Prezydent Miasta Bydgoszczy Pan Rafał Bruski

Wiceprzewodniczący Zarządu - Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski

 

Członek Zarządu - Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski Pani Teresa Substyk

Członek Zarządu - Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Pan Sławomir Napierała

Członek Zarządu - Starosta Toruński Pan Marek Olszewski

Członek Zarządu - Wójt Gminy Łubianka Pan Jerzy Zająkała

Członek Zarządu - Starosta Bydgoski Pan Wojciech Porzych

Członek Zarządu - Wójt Gminy Czernikowo Pan Tomasz Krasicki

 

Do zadań Zarządu należy:

1) przygotowanie i przedkładanie KS projektów uchwał związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w § 3 ust. 4,

2) realizacja uchwał podjętych przez KS,

3) organizacja prac KS, w tym ustalenie zakresu jego prac,

4) wybór ekspertów do KOP,

5) opracowanie "Planu Komunikacji Wewnętrznej",

6) opiniowanie: 

a) zakresu tematycznego wniosków o dofinansowanie ze środków POPT, związanych z zadaniami             realizowanymi przez ZIT BTOF,

b) kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów i dla projektów pozakonkursowych dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący PRO WK-P,

c) harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu,

d) listy projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny (w konkursach z etapem preselekcji),

7) realizacja innych zadań związanych z wdrożeniem Strategii ZIT.

 

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.