Logo

Obszar województwa kujawsko-pomorskiego cechuje dość niski, w skali kraju, poziom rozwoju przedsiębiorczości. Obszar BTOF jednakże jest najlepiej rozwiniętą gospodarczo częścią Pomorza i Kujaw. Na terenie tym pod względem gospodarczym najważniejszą rolę odgrywa wszechstronnie rozwinięty przemysł, który skutecznie dostosowuje się do wymogów konkurencji wolnorynkowej. Bydgoszcz i Toruń, stanowiące rdzeń obszaru, to ważne ośrodki przemysłowe, reprezentujące, przede wszystkim, przemysł chemiczny, elektromaszynowy i spożywczy, a także przemysł meblowy, OZE, mineralny i poligraficzny. Wiele kluczowych dla regionu przedsiębiorstw produkcyjnych zlokalizowanych jest także w pozostałych gminach tworzących BTOF. Produkcją przemysłową w strefie BTOF aktualnie zajmuje się ponad 11 tys. podmiotów. Coraz większą uwagę przywiązują one do jakości swoich wyrobów, co zwiększa ich szansę udziału w jednolitym rynku Unii Europejskiej. Wiele firm BTOF otrzymało certyfikat ISO 9000, potwierdzający światową jakość produkcji i stwarzający szansę ich dalszego wzrostu. Około 70% całego eksportu z terenu BTOF trafia na rynki europejskie.

Pod względem wartości produkcji przemysłowej dominujące miejsce zajmuje przemysł spożywczy. Dzieje się tak głównie ze względu na rolniczy charakter województwa, w tym BTOF (wysoki udział gruntów ornych). Region jest jednym z czołowych dostawców żywności na rynku krajowym. W analizowanym obszarze funkcjonują znaczące przedsiębiorstwa związane z przetwórstwem spożywczym. Do najważniejszych należą: Krajowa Spółka Cukrowa SA (Toruń), Nord Zucker Polska (Chełmża), Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o. (Toruń), Frosta sp. z o.o. (Bydgoszcz), Fabryka Cukiernicza Kopernik SA (Toruń), Jutrzenka Colian sp. z o.o. (Bydgoszcz), Drobex sp. z o.o. (Solec Kujawski), Marwit sp. z o.o. (Zławieś Wielka) oraz Stovit Group sp. z o.o. (Bydgoszcz). Podkreślenia wymaga fakt, że przemysł spożywczy posiada silne zaplecze naukowo-badawcze w postaci Wydziału Zootechnicznego i Wydziału Rolniczego – kierunek technologia żywności i żywienie człowieka UTP w Bydgoszczy, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Nauk o Ziemi, a także Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska i Instytutu Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej UKW w Bydgoszczy.

Istotną rolę w przemyśle BTOF odgrywa także przetwórstwo chemiczne. Na uwagę zasługuje innowacyjność firm działających w tej branży, przejawiająca się m.in. dużą liczbą patentów i świadectw ochronnych na wzory użytkowe. Także w tej branży znaczącą rolę odgrywają uczelnie wyższe – UMK i UTP – które z jednej strony kształcą potencjalną przyszłą kadrę na wydziałach o profilu chemicznym, z drugiej zaś stanowią zaplecze naukowo-badawcze (Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu). Najważniejsze firmy reprezentujące przemysł chemiczny na BTOF to: Elana SA (GP Boryszew SA) (Toruń), Zakłady Chemiczne ,NITRO-CHEM SA (Bydgoszcz), Unilever Polska SA (Bydgoszcz), Hanplast sp. z o.o. (Bydgoszcz) oraz Plastica sp. z o.o. (Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie).

Nie bez znaczenia pozostaje również przemysł elektromaszynowy. W branży tej działają: PESA Bydgoszcz S.A., Apator S.A. (Toruń), Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów (Toruń), Zakład Mechaniczny ZNTK SKRAW-MECH Sp. z o.o. (Bydgoszcz), Zakład Produkcyjno-Usługowy EKOPARTNER Sp. z o.o. (Bydgoszcz), TOWIMOR S.A. (Toruń), Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A. (Bydgoszcz), Elektromontaż-Toruń Sp. z o.o., Fabryka Obrabiarek do Drewna FOD Sp. z o.o. (Bydgoszcz), FAMOR S.A. (Bydgoszcz), SCLICAN Sp. z o. o. (Bydgoszcz). Także ta branża posiada zaplecze naukowo – badawcze w postaci uczelni wyższych regionu oraz w postaci Regionalnego Centrum Innowacyjności w Bydgoszczy i placówek Polskiej Akademii Nauk. Ponadto Bydgoszcz i Toruń wprowadziły dla inwestorów chcących działać w tej branży zachęty w postaci zwolnień inwestycyjnych.
Na całym obszarze można zaobserwować również dynamicznie rozwijający się sektor nowoczesnych usług, do których zaliczamy przede wszystkim: finanse i księgowość, usługi IT, obsługę klienta, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zaopatrzeniem, zarządzanie dokumentacją, badania i rozwój, usługi prawne, zarządzanie łańcuchem dostaw. Najważniejsze firmy reprezentujące ten sektor to: Alcatel-Lucent (Bydgoszcz - IT), Atos IT Services (Bydgoszcz - IT), Teleplan International (Bydgoszcz - IT), Mobica Ltd. (Bydgoszcz - IT), Bazy i Systemy Bankowe (Bydgoszcz - IT), BPH Centrum Korporacyjne (Bydgoszcz - F&A), Centrum Operacyjne Grupa Banku Pocztowego (Bydgoszcz - F&A), Centrum Przetwarzania Dokumentów - Centralny Ośrodek Rozliczeniowy Poczta Polska (Bydgoszcz - F&A), Genesys (Bydgoszcz - IT), Asseco (Bydgoszcz - IT), SDL (Bydgoszcz - IT), Sunrise System (Bydgoszcz - IT), Centrum Obsługi Biznesu (Bydgoszcz - Call Center), Eniro Polska (Bydgoszcz - Call Center), Makromedia (Bydgoszcz - Call Center), Media System (Bydgoszcz - Call Center), Bibby (Bydgoszcz - F&A), OpusCapita (Toruń - F&A), Telmon, (Toruń - Call Center), Telbridge (Toruń - Call Center), Contact Centre (Toruń - Call Center), Grupa Allegro (Toruń - Call Center), Cyfrowy Polsat (Toruń - Call Center), CDTP (Toruń - Call Center).

Dane: Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, lipiec 2014 r.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.