Logo

ChrysanthemumProjekt pn. Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 realizowany w partnerstwie Miasta Bydgoszczy – pełniącego rolę Lidera projektu, Gminy Miasta Toruń, Powiatu Bydgoskiego, Powiatu Toruńskiego, Gminy Nakło nad Notecią oraz Gminy Kowalewo Pomorskie – pełniących funkcję partnerów projektu.

Celem głównym projektu jest przygotowanie partnerów projektu w latach 2013-2014 do nowej perspektywy unijnej 2014-2020 oraz zintegrowanego terytorialnie zarządzania rozwojem w ramach wspólnego obszaru lub obszarów funkcjonalnych.

Projekt w szczególności zakłada:

  1. delimitację dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Bydgoszczy,
  2. delimitację dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Torunia,
  3. zbadanie związków funkcjonalnych i określenie różnych wariantów zasięgu obszaru lub obszarów funkcjonalnych wraz z wskazaniem powiązań funkcjonalnych pomiędzy bydgoskim i toruńskim miejskim obszarem funkcjonalnym oraz określenie sposobu zarządzania i rozwoju dla tych powiązań,
  4. identyfikację wspólnych celów rozwojowych wraz z opracowaniem strategii dla danego obszaru funkcjonalnego,
  5. wsparcie w zakresie przygotowania propozycji projektów wraz z dokumentacją dla przedsięwzięć, które mają być finansowane ze środków funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013. 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.