Logo

Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT

Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17]

Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18] 

 

Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT

Projekty zintegrowane: Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT i Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-053/16 i nrRPKP.10.01.01-IZ.00-04-054/16]

Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-112/17]

Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-154/18]

Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-170/18]

 

Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT

Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-058/16]

Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-094/17]

Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-145/17]

Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-151/18]

Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-199/18]

Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-317/19]

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.