Logo

Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT

Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-076/16]

Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-090/17]

Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-158/18]

Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-277/19]

 

Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury

Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury [konkurs nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-066/16]

Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-093/17]

Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-140/17]

Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-155/18] 

Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-202/18] 

Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-301/19]

 

Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT

Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-108/17]

Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-161/18]

Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-244/18]

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.