Logo

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-120/17]

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-127/17]

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-187/18]

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-259/19]

 

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT [konkurs Nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-061/16]

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT[konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-114/17]

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT[konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-115/17]

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-166/18] 

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-247/18]

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-258/19]

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-327/19]

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania nieprzekraczającej 100 000 euro) [konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-408/21]

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania przekraczającej 100 000 euro) [konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-409/21]

 

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT [konkurs Nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-060/16]

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-099/17] 

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-100/17]

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-204/18]

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-330/19]

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.