Logo

Planowane nabory:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualne nabory:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakończone nabory:

2022:

Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04- 421/21]

2021:

Podziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-402/20]

Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-398/20]

Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-399/20]

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania nieprzekraczającej 100 000 euro) [konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-408/21]

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania przekraczającej 100 000 euro) [konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-409/21]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020:

Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-284/19]

Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-363/20]

Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-301/19]

Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18]

Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-317/19]

Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-318/19]

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-327/19]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019:

Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19]

Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-249/18]

Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-287/19]

Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-277/19]

Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-244/18]

Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-274/19]

Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-278/19]

Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-319/19]

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-259/19]

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-258/19]

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-247/18]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018:

Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-162/18]

Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-172/18]

Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-231/18]

Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-148/18]

Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18]

Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-153/18]

Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18]

Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-198/18]

Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-158/18]

Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-155/18]

Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-202/18]

Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-161/18]

Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17]

Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-154/18]

Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-170/18]

Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-151/18]

Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-199/18]

Poddziałanie 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.08.04.03-IZ.00-04-242/18]

Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-208/18]

Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP. 09.01.02-IZ.00-04-159/18] 

Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18]

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-187/18]

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-166/18] 

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-204/18]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017:

Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-087/17]

Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-116/17]

Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-095/17]

Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-106/17]

Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-090/17]

Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-093/17]

Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-140/17]

Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-108/17]

Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-112/17]

Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-094/17]

Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-145/17]

Poddziałanie 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.08.04.03-IZ.00-04-098/17]

Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP. 09.01.01-IZ.00-04-135/17]

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-120/17]

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-127/17]

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT[konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-114/17]

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT[konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-115/17]

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-099/17] 

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-100/17]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016:

Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-055/16]

Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-056/16]

Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-057/16]

Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-076/16]

Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury [konkurs nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-066/16]

Projekty zintegrowane: Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT i Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-053/16 i nrRPKP.10.01.01-IZ.00-04-054/16]

Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-058/16]

Poddziałanie 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT [konkurs Nr RPKP.08.04.03-IZ.00-04-046/16]

Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT [konkurs Nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-075/16]

Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT [konkurs Nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-072/16]

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT [konkurs Nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-061/16]

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT [konkurs Nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-060/16]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór w trybie pozakonkursowym:

Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-016P/17)

Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-17P/17)

Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-18P/17)

Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-19P/17)

Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-20P/17)

Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-39P/17)

Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-40P/17)

Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-41P/17)

Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-60P/18)

Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-65P/19)

Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-91P/21)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anulowane nabory:

Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-21P/17)

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.