Logo

2017

Wskaźniki Strategii ZIT - poziom strategiczny rok 2017

2018

Wskaźniki Strategii ZIT - poziom operacyjny rok 2018

Wskaźniki Strategii ZIT - poziom strategiczny rok 2018

2019

Wskaźniki Strategii ZIT - poziom operacyjny rok 2019

Wskaźniki Strategii ZIT - poziom strategiczny rok 2019

2020

Wskaźniki Strategii ZIT - poziom operacyjny rok 2020

Wskaźniki Strategii ZIT - poziom strategiczny rok 2020

2021

Wskaźniki Strategii ZIT - poziom operacyjny rok 2021

Wskaźniki Strategii ZIT - poziom strategiczny rok 2021

2022

Wskaźniki Strategii ZIT - poziom operacyjny rok 2022

Wskaźniki Strategii ZIT - poziom strategiczny rok 2022

 

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.