Logo

2017

Wskaźniki Strategii ZIT - poziom strategiczny.pdf    
 1.1 Turyści noclegi.xls    
 1.4 Zameldowania obcokrajowców.xls    
 2.5 Porady - opieka specjalistyczna.pdf    
 3.1 Zarejestrowane podmioty gospodarcze.xls    
 3.2 Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym.xls    
 3.3 Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym.xls    
 3.4 Wyniki egzaminów gimnazjalnych - wykresy.pdf    
 3.9 Ścieki odprowadzane - ładunek.xl

 

2018

Wskaźniki Strategii ZIT - poziom operacyjny rok 2018

Wskaźniki Strategii ZIT - poziom strategiczny rok 2018

2019

Wskaźniki Strategii ZIT - poziom operacyjny rok 2019

Wskaźniki Strategii ZIT - poziom strategiczny rok 2019

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.