Logo

aaa

 

Dnia 23 grudnia 2022 r. z Urzędem Marszałkowskim WK-P podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie potencjału administracyjnego IP ZIT na lata 2014-2020 w 2022 roku” w ramach Działania 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO, Oś priorytetowa XII Pomoc techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.