Logo

pobrane

W odpowiedzi na prośby podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie w konkursie nr PRKP.09.01.01-IZ.00-04-421/21, Instytucja Zarządzająca RPO WK- P na lata 2014-2020 informuje, że Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. wydłużyła termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ww. naborze z 30 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r.

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.