pl rewitalizacja internet

Wyniki naboru XVIII rundy konkursowej [17.03.2020 r.]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 lipca 2018 r. konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18, informujemy, iż w ramach XVIII rundy konkursowej wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu, nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach XVIII  rundy konkursowej rozpoczął się w dniu 1 lutego 2020 r. i trwał do dnia 29 lutego 2020 r.). Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR w ramach XVIII rundy konkursowej wyniosła 4 422 887,55 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.