pl rewitalizacja internet

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 lipca 2018 r. konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18, informujemy, iż w ramach XVII rundy konkursowej wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektu, nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach XVII  rundy konkursowej rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2020 r. i trwał do dnia 31 stycznia 2020 r.). Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR w ramach XVII rundy konkursowej wyniosła 3 829 936,51 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.