Perspektywy rozwoju rynku usług opiekuńczych dla osób starszych 900x400

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji.

Konkurs nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-319/19

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.