grafika WSMP

 

Zakończona I runda konkursowa [18.11.2019]

Wyniki naboru [20.11.2019]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 września 2019 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach I rundy rozpoczął się w dniu 31 października 2019 r. i trwał do dnia 18 listopada 2019 r.) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 191 474,00 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.