b_150_100_16777215_00_images_Lampy_LED.jpg

 

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 16 maja 2019 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 17 czerwca 2019 r. i trwał do dnia 28 czerwca 2019 r.) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 2 147 200,00 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.