1099

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 lutego 2019 r. konkurs Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 1 kwietnia 2019 r. i trwał do dnia 31 maja 2019 r.), wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 12 301 408,82 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu

Komunikat dotyczący konkursu Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19

Poniżej przedstawimy aktualną listę projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs.

Na liście skorygowano, zgodnie z zapisami wniosków o dofinansowanie projektu, dane znajdujące się w kolumnie budżetu państwa (dot. dofinansowania). Za zaistniałą omyłkę przepraszamy.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.