b_150_100_16777215_00_images_LOGO.jpg

Dnia 31 maja 2019 r. w siedzibie Biura ZIT BTOF przy ul. Jagiellońskiej 61 w Bydgoszczy odbyło się XXIV posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.

Obradom przewodniczył Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy, jako Przewodniczący Zarządu ZIT BTOF.

 

Członkowie Zarządu ZIT BTOF jednogłośnie przyjęli następujące uchwały dotyczące:

- zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu RPKP.03.05.02-IZ.00-04-249/18,

- zaopiniowania zmiany do budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na 2019 r.,

- zaopiniowania zmiany podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” w 2019 r.

Ponadto członkowie Zarządu ZIT BTOF podjęli Stanowisko w sprawie zwiększenia dofinansowania projektów w ramach Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.