LOGO

Dnia 16 kwietnia 2019 r. w Runowie Krajeńskim odbyło się XI posiedzenie Komitetu Sterującego (KS) ZIT BTOF.

Posiedzenie prowadził Pan Zbigniew Rasielewski - Zastępca Prezydenta Miasta Torunia, działający z upoważnienia Pana Michała Zaleskiego - Współprzewodniczącego KS ZIT BTOF.

Członkowie KS ZIT BTOF przyjęli jednogłośnie uchwałę dotyczącą zaopiniowania aktualizacji Strategii ZIT BTOF.

Ponadto Pan Rafał Pietrucień - Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przedstawił założenia perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.