b_150_100_16777215_00_images_pl_rewitalizacja_internet.jpg

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 lipca 2018 r. konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18,  informujemy, iż w ramach  III i IV rundy konkursowej nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu, z kolei nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach V rundy konkursowej rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2019 r. i trwał do dnia 31 stycznia 2019 r.), wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR w ramach V rundy konkursowej wyniosła 2 642 161,48 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.