b_150_100_16777215_00_images_cieżka-rowerowa.jpg

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 14 grudnia 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 14 stycznia 2019 r. i trwał do dnia 25 stycznia 2019 r.) wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 3 393 162,80 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.