b_150_100_16777215_00_images_Hania-029_tcm29-64372.JPG

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 5 listopada 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 5 grudnia 2018 r. i trwał do dnia 18 stycznia 2018 r.) wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 277 638,42 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.