Perspektywy rozwoju rynku usług opiekuńczych dla osób starszych 900x400

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 17 października 2018 r. konkurs nr RPKP.08.04.03-IZ.00-04-242/18 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 listopada 2018 r. i trwał do dnia 14 grudnia 2018 r.) wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie projektów. 

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.