wych1

 

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania.

Lista projektów

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.