pl rewitalizacja internet

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu dzisiejszym rozpoczął się nabór wniosków w ramach konkursu dla Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.

Więcej informacji w poniższym linku do konkursu.

Konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.