Perspektywy rozwoju rynku usług opiekuńczych dla osób starszych 900x400

 

 

Szanowni Państwo informujemy, że w dniu dzisiejszym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z Instytucją Pośredniczącą w ramach instrumentu ZIT ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

Szczegóły konkursu w linku poniżej:

Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18]

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.