sciezka rowerowa kleszczow 2

 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 20 kwietnia 2018 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 30 maja 2018 r. i trwał do dnia 24 sierpnia 2018 r.) wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 11 219 828,61 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu 

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.