Miejsca w przedszkolach

 

 

 

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom aplikowania w aktualnie ogłoszonych konkursach z Poddziałania 10.2.1 "Wychowanie przedszkolne" i 10.1.1 "Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT"

Uczestnicy szkolenia

Spotkanie informacyjne skierowane będzie do Wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem w konkursach z Poddziałania 10.2.1 RPO WK-P "Wychowanie przedszkolne" i 10.1.1 "Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT"

Miejsce szkolenia

Urząd Marszałkowski w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 (budynek Elany), sala nr 16.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

W przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnościami prosimy 
o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.

Rekrutacja

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy lub telefonicznie pod numerem telefonu: 56 62 18 435. Uwaga! ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji.

Organizator

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.