LOGO2

 

 

 

Zgodnie z decyzją Instytucji Pośredniczącej (IP ZIT) poniżej zamieszczamy wykaz kandydatów na ekspertów w zakresie oceny merytorycznej.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.