indeks

 

 

 

 

Inforumujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 16 listopada br. na stronie IP ZIT, oraz IZ RPO WK-P została zamieszczona Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej dla konkursu RPKP.10.01.02-IZ.00-04-114/17.

Poniżej linki do strony konkursu:

Strona IP ZIT

Strona IZ RPO WK-P

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.