Deklaracja dostępności ZIT BTOF

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne BTOF zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZIT BTOF.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Część podlinkowanych stron i dokumentów otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie przeglądarki nie informując o tym użytkownika.
 • 2. Może się zdarzyć, że część podlinkowanych dokumentów nie będzie zawierała informacji o ich formacie.
 • 3. Na stronie znajdują się poruszające elementy, których nie można zatrzymać bez użycia myszki – logotypy gmin BTOF.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Król.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 52 58 59 446

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Bydgoszczy
 • Adres: ul. Jezuicka 1
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 52 58 58 913

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Wejście od ul. Jagiellońskiej – bez utrudnień. Na parterze znajduje się sekretariat Biura oraz sala konferencyjna, w której mogą się odbywać spotkania z osobami niepełnosprawnymi. W budynku nie ma windy, na I piętro prowadzą wyłącznie schody, jednak wszelkie sprawy można załatwić z poziomu parteru budynku.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W budynku nie ma windy, na I piętro prowadzą wyłącznie schody, jednak wszelkie sprawy można załatwić z poziomu parteru budynku. Pracownicy z piętra mogą zejść na salę konferencyjną i tam udzielić informacji.

 1. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Brak.

 1. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Za budynkiem znajduje się duży parking, z dwoma oznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych oraz dużą liczbą miejsc pozostających do dyspozycji dla wszystkich petentów.

 1. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

 1. Inne informacje

Toaleta na parterze jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych na wózku (umywalka wraz z WC).

W siedzibie podmiotu nie ma zapewnionego tłumacza migowego.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.