Logo

Czytaj więcej: Nowy konkurs dla Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Więcej informacji kliknij

Czytaj więcej: Komunikat dotyczący zastosowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w ramach...

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.