Czytaj więcej: Komunikat dla konkursu nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-258/19

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 27/1251/19 z dnia 17 lipca 2019 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-258/19 w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Czytaj więcej: Komunikat dla konkursu RPKP.04.06.01-IZ.00-04-277/19

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 5 kwietnia 2019 r. konkurs Nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-277/19 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II rundy  rozpoczął się w dniu 3 czerwca 2019 r. i trwał do dnia 28 czerwca  2019 r.), wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 008 425,46 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.