Czytaj więcej: Lista projektów wybranych do dofinansowania  konkursu RPKP.10.01.01-IZ.00-04-187/18

 

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania.

Lista projektów

Czytaj więcej: Wyniki naboru w ramach II rundy - konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 lipca 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 01 października 2018 r. i trwał do dnia 31 października 2018 r.), wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR w ramach rundy II wyniosła 23 374 450,98 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.