Czytaj więcej: Zaproszenie do projektu

Szanowni Państwo,

Fundacja Łódź́ Akademicka w partnerstwie z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Spółdzielnią̨ Socjalną „FADO”.

Zapraszają do udziału w Projekcie "Warsztat Lidera" (nr projektu: POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18) jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.4 Młodzież̇ solidarna w działaniu w ramach. Okres realizacji projektu: 01.07.2019 -30.06.2021 r. Celem projektu jest doskonalenie przez 384 osoby w wieku od 19 do 29 roku życia kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy poprzez kształtowanie postaw prospołecznych, realizacji cyklu zajęć/szkoleń Warsztat Lidera i przeprowadzenia miniprojektów odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej. 

Zapraszamy w szczególności osoby z niepełnosprawnościami, dla których rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły.

Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z 80 godzin szkoleniowych w ramach 4 bloków, które będą się odbywały w 4 zjazdach. Jeden zjazd będzie wyjazdowy, a 3 pozostałe stacjonarne.


• Osoba Lidera,
• Komunikacja liderska,
• Lider w zespole,
• Narzędzia liderskie, Lider w działaniu
Szkolenia odbywać się będą w trzech lokalizacjach: Warszawie, Łodzi i Krakowie.

Cele szczegółowe:
• Podniesienie kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy,
• Realizacja miniprojektu przez uczestników pod okiem coacha w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie projektu, tam również jest możliwość rejestracji. Poniżej podaję link

https://warsztatlidera.pl/ 

Czytaj więcej: XXV posiedzenie Zarządu ZIT BTOF 18.09.2019

Dnia 18 września 2019 r. w siedzibie Biura ZIT BTOF przy ul. Jagiellońskiej 61 w Bydgoszczy odbyło się XXV posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.

Obradom przewodniczył Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy, jako Przewodniczący Zarządu ZIT BTOF.

Członkowie Zarządu ZIT BTOF jednogłośnie przyjęli  uchwałę dotyczącą zaopiniowania projektu zmiany harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.