Czytaj więcej: Nowe konkursy dla Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków  dla dwóch konkursów w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Szczegóły odnośnie konkursów znajdują się w poniższych linkach:

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania nieprzekraczającej 100 000 euro) [konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-408/21]

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania przekraczającej 100 000 euro) [konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-409/21]

Czytaj więcej: Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...


Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji kliknij

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.