Czytaj więcej: Szkolenie dla wnioskodawców z podziałania 10.1.2 i 10.2.2 „Kształcenie ogólne”

Szanowni Państwo,

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu oraz Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zapraszają na szkolenie dla wnioskodawców w ramach poddziałania 10.1.2 „Kształcenie ogólne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dotyczy konkursów: RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19 dedykowany polityce terytorialnej, oraz RPKP.10.01.02-IZ.00-04-258/19 w ramach ZIT).

Szczegóły w linku poniżej.

Szkolenie dla wnioskodawców z podziałania 10.1.2 i 10.2.2 „Kształcenie ogólne”

Czytaj więcej: Nowy konkurs dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym...

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłaszają konkurs w ramach Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (konkurs Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19).

Szczegóły poniżej:

Konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.